Een advocaat zoeken

EEN EERSTE GESPREK MET EEN ADVOCAAT

Advocaat zoeken

Advocaat recht jurist

Heeft u een advocaat gevonden, dan wilt u waarschijnlijk zo snel mogelijk aan de slag gaan met uw zaak.
Maar voordat hij/zij kan beginnen is het belangrijk dat u eerst met hem/haar een aantal dingen bespreekt. Zorg dat u, voordat u het eerste gesprek aangaat, weet of dit gesprek met de advocaat gratis is.

CHECKLIST

Tijdens een eerste gesprek kunt u de volgende punten aan de orde laten komen om duidelijk te krijgen of de advocaat geschikt is voor uw zaak en of het zinvol is uw zaak voort te zetten:

Vraag naar de specialisatie en ervaring van de advocaat. Heeft de advocaat kennis over uw specifieke probleem? Hoeveel soortgelijke zaken doet hij per jaar en hoe lang? Is hij lid van een specialisatievereniging?
Wat is zijn inschatting van uw zaak: hoe lang gaat het duren en wat zijn de slagingskansen?
Wat zijn de eventuele risico’s, bijvoorbeeld als de procedure wordt verloren?
Welke advocaat past bij mij.

WELKE ADVOCAAT PAST BIJ MIJ?

Een goede advocaat moet voldoende kennis en ervaring hebben om u goed bij te kunnen staan bij uw specifieke probleem. Als de zaak relatief overzichtelijk is, kunt u waarschijnlijk bij de meeste advocaten wel terecht. Maar als u een advocaat zoekt voor een scheidingszaak waarbij kinderen betrokken zijn of een lastige ontslagzaak, dan kunt u zich het best wenden tot een specialist (VEAN).

VERWACHTE KOSTEN

Wat zijn de verwachte kosten? Hoe rekent de advocaat – heeft hij een uurtarief of rekent hij een vaste prijs voor de hele zaak. Welke extra kosten – zoals bijvoorbeeld griffierechten – komen erbij? Doet de advocaat de hele zaak zelf of laat hij een deel over aan een kantoorgenoot en wat betekent dit voor de kosten? Is de advocaat bereid te onderhandelen over zijn tarief?
Brengt de advocaat kantoorkosten en/of studie-uren in rekening?
Vraag of u regulier (bijvoorbeeld maandelijks door het sturen van een declaratie) op de hoogte gehouden kunt worden van de oplopende kosten.
Vraag om een schriftelijke begroting.
Vraag of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp door de overheid.
Meer informatie over wat kost een advocaat.

GOEDE SAMENWERKING MET UW ADVOCAAT

Wat zijn de afspraken bij afwezigheid (ziekte of vakantie) van de advocaat? Wie neemt zijn taken waar?
Hoe zal de advocaat contact met u onderhouden? Hoe is hij bereikbaar?
Maak afspraken voor het geval er problemen ontstaan met uw advocaat. Heeft het advocatenkantoor een interne klachtenprocedure? Of is het kantoor aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur?
Heeft het kantoor algemene voorwaarden? Zo ja, hoe luiden deze?

SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING

Als u met een advocaat in zee gaat vraag dan om een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken. Deze bevestigingsbrief zou in ieder geval moeten bevatten:

een omschrijving van de zaak
een plan van aanpak of een aanzet daartoe
de verwachte kosten
een exemplaar van de geschillenregeling (indien van toepassing)

Zie voor meer informatie: Nederlandse Orde van Advocaten

logo nederlande orde van advocaten

 

advocaat uit friesland 8900-8941 Leeuwarden 8600-8608 Sneek 9200-9207 Drachten 8440-8448 Heerenveen

VEEL GESTELDE VRAGEN (van de Nederlandse Orde van Advocaten)

  • IK ZOEK EEN ADVOCAAT

   U kunt een advocaat zoeken via de zoekmachine Vind uw advocaat. U kunt hier zoeken op naam, locatie, trefwoord en/of op advocaten die gratis kennismakingsgesprekken bieden of advocaten die werkzaam zijn in de gefinancierde rechtshulp.

   U kunt zich ook wenden tot het Juridisch Loket, tel: 0900 8020 (€0,10 per minuut). Het Juridisch Loket geeft gratis adviezen en wijst, indien nodig, een zaak door naar een advocaat.

  • WAT KOST EEN ADVOCAAT?

   Een juridisch advies of een juridische procedure kost geld. Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, moet u uw advocaat zelf betalen, naast de eventuele kosten van de rechtbank. Het kan zijn dat uw rechtsbijstandverzekering de kosten dekt, als u een rechtsbij¬standverzekering heeft. Hieronder staan de belangrijkste kosten van een juridische procedure.

   GEEN VASTE TARIEVEN

   De advocatuur kent geen vaste tarieven of prijzen. Iedere advocaat bepaalt zelf hoeveel hij vraagt voor een bepaalde zaak. U heeft dus ook alle ruimte om met uw advocaat te onderhandelen en afspraken te maken

  • MAG IK ZELF MIJN ADVOCAAT KIEZEN?

   Iedereen mag zijn eigen advocaat kiezen. Als u bent aangehouden, kunt u in eerste instantie wel een piketadvocaat krijgen die u bijstaat voorafgaand aan het politieverhoor. Voor deze advocaat hoeft u niet te betalen.

   Als u een eigen voorkeur voor iemand anders heeft, kunt u daar altijd om vragen.    

    

    

   →  Ga naar erfrechtadvocaat.nu / veel gestelde vragen

   Inschatting kans van slagen voor procedure