Advocaat Erfrecht Santema

Wiebren Santema is een gedreven advocaat. Als specialist erfrecht behandelt hij met name zaken op het gebied van erfrecht. Zijn notariële achtergrond komt ook van pas bij de behandeling van burenrechtelijke kwesties. Op basis van zijn vakkennis en ervaring is hij in staat om uw situatie snel en grondig te analyseren en adequaat op te treden. Daarbij wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de mogelijkheden om door bemiddeling tot een oplossing te komen en het voeren van een procedure.

Wiebren Santema staat voor duidelijkheid. Dit uit zich in het spreken van begrijpelijke taal en het vermogen om complexe zaken goed uit te leggen.