Advocaat Erfrecht Santema

 

“Een erfenis kan erg complex zijn en daarom is het belangrijk dat u de zaken helder en duidelijk op orde krijgt”.

 

 

Wiebren Santema is een gedreven advocaat. Als specialist erfrecht behandelt hij met name zaken op het gebied van erfrecht. Zijn notariële achtergrond komt ook van pas bij de behandeling van burenrechtelijke kwesties. Op basis van zijn vakkennis en ervaring is hij in staat om uw situatie snel en grondig te analyseren en adequaat op te treden. Daarbij wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de mogelijkheden om door bemiddeling tot een oplossing te komen en het voeren van een procedure.

 

Wiebren Santema staat voor duidelijkheid. Dit uit zich in het spreken van begrijpelijke taal en het vermogen om complexe zaken goed uit te leggen.

 

 

  • snelle en grondige analyse
  • professionele begeleiding
  • belangenbehartiging
  • adequaat optreden
  • duidelijkheid over de kosten
  • kennis van zaken

 

Neem contact op

 

Mr. W.S. (WieVereniging Erfrecht Advocaten Nederland Wiebren Santemabren) Santema is lid van de Vereniging voor Erfrecht Advocaten Nederland. Met de daarbij behorende eisen en voorwaarden