Agrarisch erfrecht

“AGRARISCH ERFRECHT” Met “agrarisch erfrecht” wordt gedoeld op een erfenis waarin sprake is van een agrarisch bedrijf dat binnen familieverband moet worden overgedragen of een bedrijf dat in voorgaande jaren al overgedragen is. Het klassieke voorbeeld is dat van de boerderij die van vader/moeder op zoon/dochter wordt overgedragen.Binnen familieverband kan een dergelijke bedrijfsoverdracht de nodige … Meer lezen over Agrarisch erfrecht