Agrarisch erfrecht

“AGRARISCH ERFRECHT”

Met “agrarisch erfrecht” wordt gedoeld op een erfenis waarin sprake is van een agrarisch bedrijf dat binnen familieverband moet worden overgedragen of een bedrijf dat in voorgaande jaren al overgedragen is.


Het klassieke voorbeeld is dat van de boerderij die van vader/moeder op zoon/dochter wordt overgedragen.
Binnen familieverband kan een dergelijke bedrijfsoverdracht de nodige vragen oproepen. Het is niet ongebruikelijk dat de bedrijfsopvolger het bedrijf overneemt tegen betaling van de zogenoemde “agrarische waarde”.

Met agrarische waarde wordt gedoeld op een prijs die de bedrijfsopvolger in staat stelt om het bedrijf nog juist lonend voort te kunnen voortzetten. Meestal is een dergelijke waarde lager dan de waarde van het bedrijf in het economisch verkeer, bijvoorbeeld de prijs die een derde partij zou betalen of een verkoopopbrengst die zou kunnen worden gerealiseerd bij liquidatie van het bedrijf.

Binnen gezinsverband kan de overname van het familiebedrijf de nodige spanningen en vragen oproepen.

Enerzijds, als de bedrijfsopvolger het volle pond zou moeten betalen bij overname van het bedrijf, zal dat vaak betekenen dat overname niet mogelijk is en dat het familiebedrijf moet worden beëindigd. Anderzijds zullen de andere kinderen soms het gevoel hebben dat de broer/zus het bedrijf voor een zacht prijsje heeft overgenomen.

De term “agrarisch erfrecht” zou de indruk kunnen wekken dat er sprake is van bijzondere regelgeving die afwijkt van het gewone erfrecht als het gaat om bedrijfsovernames van agrarische bedrijven.

Dat is niet het geval. Wel zijn er in de jurisprudentie richtlijnen ontwikkeld omtrent het hanteren van de agrarische waarde in het kader van bedrijfsovernames.

Het hanteren van de agrarische waarde bij een bedrijfsovername vormt onder specifieke omstandigheden geen inbreuk op de legitieme rechten van de andere kinderen.

Sneek Advocaat

advocaat Sneek Snits Friesland

Santema Advocatuur voor Erfrecht & bijzonder Familierecht
Advocaat te Sneek, Snits

Meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?

Advocatuur voor bijzonder-familierecht en erfrecht

Contact Advocaat
Telefoonnummer
e-Mail Advocaat
Santema Advocatuur


Erfrecht & Bijzonder Familierecht

Meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?
Neem gerust contact op.

Openingstijden kantoor:
maandag tot en met vrijdag
van 8.30 – 17.30 uur

Sneek Snits Route plannen Singel 43 8601AH Sneek

Singel 43 8601
AH Sneek, Snits

Tel:  085 –  1305412
Mail:  info@santema-advocatuur.nl

Advocatenkantoor Sneek Friesland
Advocaat Sneek Snits

Santema Advocatuur is gelegen aan de Singel 43 te Sneek en is een van de doorgaande straten in de binnenstad van Sneek.

Voorheen was dit een van de singelgrachten van Sneek, maar deze is in stappen gedempt. De demping werd in 1952 voltooid, waardoor een zeer brede doorgaande straat is ontstaan. Onder het wegdek loopt nog wel een buis voor de circulatie van grachtwater.

Opvallend aan het Singel is de bebouwing. Aan de oostzijde is deze zeer weldadig en hoog, terwijl aan de westzijde lagere minder rijke panden, vaak pakhuizen of kleine woonhuizen, te vinden zijn. De oostzijde heette tot die tijd Cingel. Na 1920 droegen beide kanten de naam Achterom. Kort daarop is de naam gewijzigd in Singel, omdat bewoners de naam ‘Achterom’ denigrerend vonden.

Sneek of zoals ze het in het Fries zeggen, Snits is een stad in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland (Fryslân).

Sneek ligt ten noordoosten van IJlst, ten noordwesten van Joure en Heerenveen, ten zuidwesten van Leeuwarden en ten zuidoosten van Bolsward. Het is de grootste plaats van de gemeente Súdwest-Fryslân en de derde plaats in de provincie Friesland.

Snits is gelegen bij het Sneekermeer en het Prinses Margrietkanaal en is bekend vanwege de rijk historische binnenstad, met onder meer de Waterpoort, en vanwege de Sneekweek. De stad vervult een centrale functie voor de regio Zuidwesthoek en was van augustus 1498 tot maart 1500 de officiële hoofdstad van het gewest Friesland.

Bron: Wikipedia Sneek