Certificaten 2016 /2017 /2018

De executele en de (on)macht van de executeurVerdiepingscursus Erfrecht

Samenvatting
Heb je in jouw advocatenpraktijk regelmatig met erfrechtelijke kwesties te maken en
bent u op zoek naar verbreding en verdieping op dit gebied? De Verdiepingscursus
Erfrecht biedt handvatten om ook de complexere erfrechtelijke zaken te kunnen
afhandelen. Op praktische wijze worden de voor de advocatenpraktijk belangrijke
onderwerpen uitgediept. Vanzelfsprekend beschik je al over basiskennis van het erfrecht
en heb je al enige ervaring in de praktijk met dit soort zaken

Inhoud
Onderwerpen:
Overgang van het vermogen en gevolgen daarvan, m.n. aansprakelijkheid
De executele en de (on)macht van de executeur
De vereffening
Het bewind
De verdeling en bijkomende procedures m.n. de in te stellen vorderingen
Andere Wettelijke Rechten (met jurisprudentie)
De Legitieme
Hoe bereken ik de legitimaire massa
De positie van de notaris in een procedure

 

Schenkingen, ExecuteleActualiteiten en Jurisprudentie

In korte tijd onderwerpen behandelen op het gebied van actualiteiten en jurisprudentie Erfrecht.

  • Schenkingen
  • Executele

 

 

 

 

 

Journaal ErfrechtJournaal Erfrecht Vlll

Onderwerpen:

Natuurlijke verbintenis en (fiscaal) erfrecht
Ongedaan making
Edelweiss
Gerechtelijke vaststelling
Strekkingsschenking
Onderhands testament

 

 

 

Jurisprudentie ErfrechtJurisprudentie Erfrecht V

Onderwerpen:

Hoge Raad 14 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2351
Hoge Raad 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2223
Hoge Raad 23 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2135
Hoge Raad 9 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2047
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 oktober 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8298
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 oktober 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:7938
Gerechtshof Den Haag 27 september 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3434
Gerechtshof Amsterdam 13 september 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3715
Rechtbank Noord-Holland 10 november 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:9336
Rechtbank Den Haag 9 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:13426
Rechtbank Gelderland 3 november 2016, ECLI:NL:RBGELL2016:5837
Rechtbank Midden-Nederland 2 november 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5742
Rechtbank Limburg 21 oktober 2016, ECLI:NL:RBLIM:9211
Rechtbank Amsterdam 19 oktober 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:6672
Rechtbank Den Haag 19 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:12480
Rechtbank Amsterdam 19 oktober 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:6729
Rechtbank Midden-Nederland 12 oktober 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5330
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 7 oktober 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:6286
Rechtbank Rotterdam 21 september 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:7812
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12 juli 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:4242

 

 

Jurisprudentie ErfrechtJurisprudentie Erfrecht lll

Onderwerpen:

Jurisprudentie:

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 mei 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3505
Rechtbank Den Haag 26 april 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:4393
Hoge Raad 22 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:721.
Gerechtshof Den Haag 18 april 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1065
Hoge Raad 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:633
Hoge Raad bevestigt oordeel Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2015:3505)
Gerechtshof Den Bosch 14 april 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:1453
Rechtbank Overijssel 13 april 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:1334
Gerechtshof Amsterdam 12 april 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1429
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 april 2016, ECLI:NL:GHARLL2016:2885
Gerechtshof Amsterdam 12 april 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1333
Gerechtshof Amsterdam 12 april 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1381
Rechtbank Gelderland, 12 april 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:1942
Hoge Raad 8 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:583
Rechtbank Midden-Nederland 8 april 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:1971
Centrale Raad van Beroep 29 maart 2016 Zelf te raadplegen
Rechtbank Den Haag 23 maart 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:3218
Rechtbank Overijssel 3 februari 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:1336
Rechtbank Midden-Nederland 13 januari 2016, nr. C/16/406694 / KG ZA 15-965 (Notafax 2016/21) Zelf te raadplegen
Gerechtshof Den Haag 15 december 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:3922

 

 

BeslagrechtBeslagrecht

Korte omschrijving

In de rechtspraktijk wordt steeds vaker aandacht besteed aan misbruik van beslagrecht. De rechter kan in geval van misbruik van beslagrecht overgaan tot opheffing van gelegde beslagen, hoewel aan alle vereisten voor een rechtsgeldig beslag is voldaan. Tijdens deze cursus worden diverse vormen van misbruik van beslagrecht behandeld aan de hand van recente uitspraken.

Doelgroep

Advocaten en bedrijfsjuristen
Onderwerpen

Jurisprudentie vexatoor beslag
Misbruik bij executie van onroerende zaken
Misbruik en eigenbeslag
Misbruik en voortgang van eis in de hoofdzaak
Misbruik door verzwijging van feiten
Misbruik en de Beslagsyllabus

 

Leergang Erfrecht Inleiding fiscale aspecten

 

Onderwerpen:

Overlijden als belastbaar feit.
Erf- en/of ook schenkbelasting?
Inkomstenbelasting?
Overdrachtsbelasting?
Wat nog meer?