Doorverwijspagina

W.S. Santema Erfrecht Advocatuurlogo

Santema Advocatuur is volledig gespecialiseerd in het erfrecht en is aangesloten bij de beroepsvereniging VEAN = Vereniging voor Erfrecht Advocaten Nederland. De vereniging is door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend als specialisatievereniging en mag daarom het daarvoor bestemde keurmerk dragen.

Bij VEAN zoeken vindt u advocaten in het hele land die aangesloten zijn bij deze specialisten vereniging.

Mag ik zelf een advocaat kiezen?

Ja, iedereen mag zijn/haar eigen advocaat kiezen.

Een eerste kennismaking met een advocaat

Heeft u de juiste advocaat gevonden en uw zaak kan in behandeling genomen worden?

Dan is het belangrijk dat u eerst met hem/haar een aantal dingen bespreekt.

Tijdens een eerste gesprek kunt u de volgende punten aan de orde laten komen om duidelijk te krijgen of hij/zij geschikt is voor uw zaak en of het zinvol is uw zaak voort te zetten:

 • Checklist:
  • Vraag naar de specialisatie en ervaring
  • Heeft de advocaat kennis over uw specifieke probleem?
  • Hoeveel soortgelijke zaken doet hij/zij per jaar
  • Is het kantoor volledig gespecialiseerd?
  • Is de de advocaat lid van een specialisatievereniging?

Wat is de advocaat zijn/haar inschatting van uw zaak:

 • Checklist:
  • Hoe lang gaat het duren en wat zijn de slagingskansen?
  • Wat zijn de eventuele risico’s, bijvoorbeeld als de procedure wordt verloren?

Een goede advocaat moet voldoende kennis en ervaring hebben om u goed bij te kunnen staan bij uw specifieke probleem.

Verwachte kosten

Wat zijn de verwachte kosten?

 • Hoe rekent de advocaat – heeft hij een uurtarief of rekent hij een vaste prijs voor de hele zaak.
 • Welke extra kosten – zoals bijvoorbeeld griffierechten – komen erbij?
 • Doet de advocaat de hele zaak zelf of laat hij een deel over aan een kantoorgenoot en wat betekent dit voor de kosten?
 • Is de advocaat bereid te onderhandelen over zijn tarief?
 • Brengt het advocatenkantoor kantoorkosten in rekening die nog extra bovenop het uurtarief komen?
 • Vraag of u regulier (bijvoorbeeld maandelijks door het sturen van een declaratie) op de hoogte gehouden kunt worden van de oplopende kosten.
 • Vraag om een schriftelijke begroting.
 • Ook kunt u vragen of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp door de overheid.

Naast het tarief, brengt een procedure nog extra kosten met zich mee.

Informeer hiernaar. U moet meestal griffierechten betalen aan de rechtbank om uw zaak in behandeling te laten nemen. Ook moet u rekening houden met kosten voor bijvoorbeeld getuigen, deskundigen en uittreksels. Die moet u zelf betalen. En als u de zaak verliest, kan de rechter u opdragen om de kosten van de tegenpartij te betalen (de kostenveroordeling). Dat geldt ook als u een advocaat heeft op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Dat is dus zeker iets om rekening mee te houden.

Goede afspraken

 • Wat zijn de afspraken bij afwezigheid (ziekte of vakantie)?
 • Wie neemt zijn/haar taken waar?
 • Hoe zal de advocaat contact met u onderhouden?
 • Hoe is hij/zij bereikbaar?
 • Maak afspraken voor het geval er problemen ontstaan met uw advocaat.
 • Heeft het advocatenkantoor een interne klachtenprocedure? Of is het kantoor aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur?
 • Heeft het kantoor algemene voorwaarden? Zo ja, hoe luiden deze?

Schriftelijke bevestiging

Als u met een advocaat in zee gaat vraag dan om een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken. Deze bevestigingsbrief zou in ieder geval moeten bevatten:

 • een omschrijving van de zaak
 • een plan van aanpak of een aanzet daartoe
 • de verwachte kosten
 • een exemplaar van de geschillenregeling (indien van toepassing)