Santema Advocatuur High Trust kantoor

Santema Advocatuur werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand.

Wat is gesubsidieerde rechtsbijstand?

Heeft u een juridisch probleem dat u niet zelf kunt oplossen? Wilt u een mediator of advocaat inschakelen, maar u kunt deze deskundige niet betalen? De Wet op de rechtsbijstand regelt dat mensen die geen mediator of advocaat kunnen betalen een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand regelt dit. Lees meer over gesubsidieerde Rechtsbijstand