LANDELIJKE DAG VAN HET ERFRECHT

Moet ik de erfenis aanvaarden en op welke wijze?

Kan ik een gedane keus ongedaan maken?

Een van de erfgenamen weigert om een keus te maken, wat nu?

Wat gebeurt er met mijn erfdeel als ik verwerp?

Lees meer…..

2021

Bij Santema Advocatuur kunt u deze dag van 9.00 tot 12.00 uur terecht voor informatie en advies! Wees welkom!

Voor iedereen die vragen heeft over erfrecht of hier meer over te weten wil komen


De ‘Dag van het Erfrecht’ is in het leven geroepen door de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland.

Met de ‘Dag van het Erfrecht’ vragen we aandacht voor het belang van deskundige juridische begeleiding bij de afwikkeling van nalatenschappen.

Op de ‘Dag van het Erfrecht’ organiseren onze leden voor u door het hele land inloopspreekuren, lezingen en andere activiteiten.
Kom langs of neem contact op tijdens de ‘Dag van het Erfrecht’ voor een vrijblijvend advies over testamenten en de (afwikkeling van) nalatenschappen.

Hulp bij de afwikkeling van een nalatenschap

Er komt veel kijken bij de afwikkeling van een nalatenschap. Vooral als de familieverhoudingen onder spanning staan en de communicatie onderling te wensen overlaat. Wie zijn de erfgenamen, wie mag actie ondernemen?
Wat zijn mijn rechten en/of verplichtingen als erfgenaam? Wat zijn mijn taken als executeur, hoe moet ik te werk gaan? En wat zijn mijn rechten als onterfd kind? Op deze en andere vragen kan een erfrechtadvocaat antwoord geven.

Uw belangen staan voorop

Onze advocaten kijken samen met u naar uw wensen en mogelijkheden, zowel praktisch als juridisch. Uw belangen staan daarbij vanzelfsprekend voorop. Onze advocaten behartigen uitsluitend úw belangen en kunnen u begeleiden bij overleg en onderhandelingen met de andere betrokkenen. Maar als advocaat kunnen zij u ook bijstaan als er moet worden geprocedeerd om uw recht te halen.

De Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland is de door de Nederlandse Orde van Advocaten gecertificeerde vereniging voor erfrechtadvocaten.

Elk van onze leden is een specialist op het gebied van het erfrecht en heeft een ruime ervaring met het behandelen van erfrechtzaken en het voeren van erfrechtelijke procedures. Onze vereniging stelt kwaliteit voorop. Gaat het om erfrecht dan bent u bij een lid van onze vereniging aan het goede adres.

Wacht niet te lang met het inwinnen van advies

Als u met een erfrechtelijke vraag zit, of aanloopt tegen problemen bij de afwikkeling van een nalatenschap, wacht dan niet te lang met het inwinnen van advies. Het erfrecht kent veel regels over strikte termijnen van soms maar een paar maanden waarbinnen u aanspraak moet maken op uw rechten.

Het komt helaas regelmatig voor dat te laat advies wordt ingewonnen. Wacht dus niet en kom laat u op de ‘Dag van het Erfrecht’ naar de activiteiten van onze leden. informeren.