Magna Charta Advocaten

Waarom Magna Charta Advocaten

Stichting Magna Charta Advocaten is een stichting waar advocaten partner kunnen worden onder zeer strikte voorwaarden. De advocaten zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht of het erfrecht en dienen ten minste 1/3 van hun werkzaamheden aan het betreffende rechtsgebied te besteden. Daarnaast dienen de advocaten 16 PO punten te behalen op deze rechtsgebieden.

Deze kwaliteitseisen worden door de stichting gewaarborgd. Op de beide hierboven genoemde eisen wordt geen enkele uitzondering gemaakt.

Biografie

Magna Charta Advocaten

Magna Charta Advocaten

Tijdens mijn studie vond ik het notariële recht het meest interessante rechtsgebied en het lag dus voor de hand om na mijn studie aan de slag te gaan in het notariaat. Ik kijk nog steeds met veel plezier terug op die tijd, die achteraf de basis heeft gelegd voor wat ik nu doe. Als kandidaat-notaris maakte ik de invoering van het nieuwe erfrecht mee en deed ik mijn eerste ervaringen op met het afwikkelen van een erfenis.

Vanuit het notariaat rolde ik de advocatuur in. Eerst in het midden van het land en in 2009 kreeg ik de kans om bij Defenz advocaten in Sneek en later Drachten mijn praktijk op te bouwen als specialist erfrecht.

In 2015 volgde ik de eerste editie van de Leergang Erfrecht en werd ik lid van de pas opgerichte VEAN. Fantastisch dat het erfrecht waar ik al jaren in werk nu meer en meer wordt erkend als een rechtsgebied dat je het niet er zomaar in je praktijk erbij kunt doen. Daarvoor heb je vakkennis en ervaring nodig.

Waarom erfrecht? Het is een uitdagend rechtsgebied omdat het zo veelzijdig is. Het zijn niet alleen emotioneel zwaar beladen zaken maar ook juridisch complexe kwesties. Het is nooit standaard, je moet altijd proberen een oplossing op maat te maken. Die combinatie maakt het werken met erfrecht zaken zo uitdagend voor mij.

Als ik met weerstand te maken krijg dan kom ik op dreef. Ik ben geen straatvechter maar kan wel enorm doorbijten. Voor erfrechtzaken heb je soms een lange adem nodig en mijn gedrevenheid maakt dat ik niet loslaat voordat de zaak echt rond is.

Kwalificaties

Leergang erfrecht, lid VEAN, 2015
Beroepsopleiding NOVA, 2008 – 2011
Rijksuniversiteit Utrecht, Master Nederlands recht: diverse vakken ten behoeve van “civiel effect”, 2006 – 2007
Beroepsopleiding notariaat (1e jaar afgerond), 2002 – 2003
Rijksuniversiteit Groningen, Notarieel recht, 1993 – 2001

Interessegebieden

“Agrarisch erfrecht”, vraagstukken omtrent legitieme en bedrijfsopvolging
Legitieme, onterving, rechtsbijstand aan zowel de onterfde partij als de erfgenamen
Testamenten, uitleg en rechtsgeldigheid (alsmede bewijsverzameling daaromtrent, wat vaak te maken heeft met de geheimhoudingsverplichtingen van notarissen en artsen)
Executele, advies en rechtsbijstand aan zowel executeur als erfgenaam
Eerstelijnsadvies, snelle analyse van de juridische en erfrechtelijke problematiek en het direct geven van advies daarover