Nieuwsbrief Santema Advocatuur

nieuwsbrief erfrecht advocaat Santema nummer 1 2020

Verhuisbericht!

We zijn verhuisd naar Singel 43 in Sneek.

Na een jaar als beginnend kantoor met veel plezier op de Leeuwarderweg te hebben gezeten, werd het tijd voor een andere  locatie. De praktijk groeide uit z’n jasje, waardoor het letterlijk en figuurlijk nodig was ook door te groeien naar een grotere ruimte. En soms heb je zo’n dag dat ineens duidelijk wordt welke stappen je dan moet nemen. Aan het einde van vorig jaar zag ik dit pand op Funda en ben er gelijk wezen kijken. Bij de eerste stap binnen op de Singel was ik al verkocht. En zo geschiedde …. 1 maand later op 1 januari kon ik beginnen op de prachtig geworden nieuwe locatie. De gevel van het pand is nog authentiek met mooie details zoals glas in lood en staat op de lijst van monumentenzorg. De binnenkant is zo goed als nieuw maar de sfeer is nog authentiek met de gemakken van nu. Het is een heerlijke plek om te werken en doordat het pand in het centrum staat sta je als bedrijf ook meer midden in de samenleving.


Team uitbreiding

Welkom!

Vanaf 1 februari versterkt Annetta van der Meer de praktijk.

Daar zijn we ontzettend blij mee!
Met haar jarenlange ervaring in de advocatuur weet ze hoe het eraan toe gaat en is ze onmisbaar om alles in goede banen te leiden.

Ze heeft passie en is goed in het bedenken van oplossingen om zo de praktijk goed te kunnen laten functioneren!


Sponsor Rugby Club

Sport en sponsor

We zijn trotse sponsor van de rugbyclub Sneek!

Teamwork, respect en integriteit, de mentaliteit en de kernwaarden van de rugbysport sluiten naadloos aan bij die van Santema Advocatuur.

Alle reden om de handen ineen te slaan en voor langere tijd sponsor te worden van RC Sneek.


Kunst van Bieke Huls

Kunst

Kleur en design

De inrichting van het kantoor is mede verzorgd door Bieke Huls. Zij is vakdocent beeldende kunst. Kunstenaar in alles wat ze doet.
Ze maakt prachtige Kunst en geeft les in tekenen en schilderen.

De kunstwerken zijn te zien bij Santema Advocatuur en zijn tevens te koop. Vraag gerust om meer informatie.


Agrarisch Erfrecht

Door mr. W.S. Santema

In de dagelijkse erfrecht praktijk komen regelmatig zaken voor die als “agrarisch erfrecht” kunnen worden omschreven. Hiermee wordt gedoeld op een erfenis waarin sprake is van een agrarisch bedrijf dat binnen familieverband moet worden overgedragen of een bedrijf dat in voorgaande jaren al overgedragen is.
 
Het klassieke voorbeeld is dat van de boerderij
die van vader / moeder op zoon / dochter wordt overgedragen.

Binnen familieverband kan een dergelijke bedrijfsoverdracht de nodige vragen oproepen.
Het is niet ongebruikelijk dat de bedrijfsopvolger het bedrijf overneemt tegen betaling van de zogenoemde “agrarische waarde”.

Met agrarische waarde wordt gedoeld op een prijs die de bedrijfsopvolger in staat stelt om het bedrijf nog juist lonend voort te kunnen voortzetten.

Meestal is een dergelijke waarde lager dan de waarde van het bedrijf in het economisch verkeer, bijvoorbeeld de prijs die een derde partij zou betalen of een verkoopopbrengst die zou kunnen worden gerealiseerd bij
liquidatie van het bedrijf.
Binnen gezinsverband kan de overname van het familiebedrijf de nodige spanningen en vragen oproepen.
Enerzijds, als de bedrijfsopvolger het volle pond zou moeten betalen bij overname van het bedrijf, zal dat vaak betekenen dat overname niet mogelijk is en dat het familiebedrijf moet worden beëindigd. Anderzijds zullen de andere kinderen soms het gevoel hebben dat de broer/zus het bedrijf voor een zacht prijsje heeft overgenomen.

De term “agrarisch erfrecht” zou de indruk kunnen wekken dat er sprake is van bijzondere regelgeving die afwijkt van het gewone erfrecht als het gaat om bedrijfsovernames van agrarische bedrijven.

Dat is niet het geval.

Wel zijn er in de jurisprudentie richtlijnen ontwikkeld omtrent het hanteren van de agrarische waarde in het kader van bedrijfsovernames.


Prijsvraag woordzoeker Erfrecht

Win een uur gratis juridisch advies!

Stuur uw oplossing naar: info@santema-advocatuur.nl o.v.v. prijsvraag
of bel 085-1305412.
Per post kan ook: Santema Advocatuur Singel 43 8601 AH Sneek

Einddatum voor het insturen is 31 maart 2020


Dag van het Erfrecht

Ook bij Santema Advocatuur

In verband met de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus is Santema Advocatuur alleen telefonisch bereikbaar.

Telefoonnummer: 085-1305412 of e-mail: info@santema-advocatuur.nl

Santema Advocatuur Sneek

Deze nieuwsbrief is ook te lezen als pdf