Testament verjaringstermijn

Testament verjaringstermijn

Wilsonbekwaam, vordering, nietig, recht, verjaringstermijn, rechtshandeling, termijn, rechtskracht.