Erfrecht Advocatuur

Juridisch advies en hulp bij erfenis conflicten

Santema Advocatuur is gespecialiseerd in het erfrecht.
We zijn het enige niche-kantoor in het Noorden van het land.
Het kantoor richt zich 100% op alles wat met erfrecht te maken heeft.

Het werkterrein voor de praktijk is heel Nederland.
Ook in het buitenland wonende erfgenamen kunnen worden bijgestaan.

erfrecht

Iedereen krijgt verwacht of onverwacht te maken met het erfrecht

Heeft u daar een advocaat bij nodig met expertise op het gebied van erfrecht?

Een erfenis afhandelen is een zaak vol emotie.

Gevoelens van verdriet of boosheid, vreugde, opluchting of angst.
Tijdens dit proces zijn er veel zaken die geregeld moeten worden.
Vaak worden op dat moment ook de familiebanden duidelijk. Gaat het in harmonie of ontstaat onenigheid (familieruzie) in de familie?

Wat moet u doen en wat zijn uw rechten en plichten?

Wij zijn specialist in het geven van juridisch advies en hulp bij erfenis conflicten.

Is er een probleem in de familie over de nalatenschap? 

Heeft u daar een erfrechtadvocaat voor nodig? 
Elke situatie is weer anders en dat verdient maatwerk en zorg.
We geven u informatie en advies en helpen u om verdere escalatie te voorkomen.
Mocht het nodig zijn dan voeren we namens u een juridische procedure.

Erfrecht - Santema Advocatuur

Maak vandaag nog een afspraak om te bekijken wat uw situatie is!

Contact klik Santema Advocatuur
Contact klik
Contact button mail erfrechtelijk

We zijn iedere werkdag maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.30 – 17.30 uur.

U kunt ons altijd een e-mail sturen.
Dit wordt vertrouwelijk behandeld en geven u zo spoedig mogelijk een bericht terug.

We komen voor uw belangen op

Erfrecht advocaat mr. W. S. (Wiebren) Santema is specialist in het geven van juridisch advies en hulp op het gebied van erfrechtelijke geschillen.
Zijn notariële achtergrond komt goed van pas bij het behandelen van erfrechtelijke geschillen. 

Het erfrecht is voor hem een specifiek vakgebied waarbij het belangrijk is om up-to-date te zijn en te blijven.

Adviseert, procedeert en doceert over erfrechtelijke problemen, met name als daarover geschillen zijn ontstaan. Op basis van vakkennis en ervaring kunnen we uw situatie snel en grondig analyseren en adequaat op treden.

Erfrecht Advocaat nodig?
Steeds vaker leidt de afwikkeling van een erfenis tot geschillen


Dan is het verstandig om informatie en deskundig juridisch advies te vragen.

Wacht niet te lang om uw vraag te stellen.
Mocht het nodig zijn om actie te ondernemen dan is het goed om zo snel mogelijk te starten en gelijk de juiste stappen te nemen.
Neem vrijblijvend contact op met Santema Advocatuur.

Tel:  085 –  1305412
Mail:  info@santema-advocatuur.nl


mr. W.S. (Wiebren) Santema is specialist in het geven van advies en hulp bij juridische vragen over een erfenis.

Erfrecht - Beste erfrecht advocaat nederland zoeken. 
Santema Advocatuur.
Nederland - Friesland - Sneek
 • Snelle en grondige analyse
 • Professionele begeleiding
 • Belangenbehartiging
 • Adequaat optreden
 • Duidelijkheid over de kosten
 • Kennis van zaken

“Een erfenis kan erg complex zijn en daarom is het belangrijk dat u de zaken helder en duidelijk op orde krijgt”.

erfrecht 100% nalatenschap advocatenkantoor
Contact klik Santema Advocatuur
Contact klik telefoonnummer 085-1305412
Contact button mail erfrechtelijk

Vereniging van Erfrecht Advocaten Nederland

Vereniging van Erfrecht Advocaten Nederland. 
Specialisatievereniging Nederlandse orde van advocaten.

De VEAN is een door de Nederlandse orde van advocaten erkende specialisatievereniging. Santema Advocatuur is lid van de Vereniging van Erfrecht Advocaten Nederland.

Het doel is om de kwaliteit te bevorderen van de beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van erfrecht. Een ruime ervaring in het erfrecht en het examen met een goed gevolg te hebben behaald is verplicht om lid te kunnen worden. Daarnaast is er een verplichting voor permanente educatie.

Er is onder andere specialistische-erfrecht kennis over de volgende zaken:

 • Aanvaarding van de nalatenschap
 • Verdeling van de nalatenschap
 • Vereffening van de erfenis
 • Problemen rond de aanstelling of taakuitvoering van een executeur
 • Legitieme portie
 • Legaten
 • Bewind-voering, bewindvoerder
 • Ouderlijke boedelverdeling
 • Wilsrechten
 • Versterferfrecht

Na een overlijden van een dierbare komt er veel op u af.

Terwijl u in een rouwproces zit, moeten er talloze praktische zaken geregeld worden, zoals het afhandelen van verzekeringen, het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen, belastingaangiftes etc. Bovendien moet ook de nalatenschap verdeeld worden. Daarbij ontstaan helaas regelmatig ruzies tussen de erfgenamen, onenigheid met de executeur of vereffenaar of conflicten met schuldeisers. Een erfrecht advocaat helpt u bij de uitleg van het testament en adviseert u om tot een correcte verdeling te komen.

Belangrijk is om bij onenigheid tijdig informatie en hulp te vragen om te voorkomen dat de kwestie moeilijker wordt.

Erfrecht en bijzonder Familierecht Santema Advocatuur

erfrechtfamilie advocaten

Expertise kantoor op het hoogste niveau!

We richten ons 100% op alles wat met erfrecht en bijzonder-familierecht te maken heeft.


Uitgelicht Bericht – Februari 2023

wilsonbekwaamheid en medisch dossier opvragen. Persoon was niet in staat om een testament te maken.

Medisch dossier opvragen bij wilsonbekwaamheid:

Auteur: mr. W.S. Santema

Ik wil het medisch dossier opvragen van mijn vader omdat ik vermoed dat hij medisch gezien niet in staat was een testament te maken.
kan dat?

Dit is een in de praktijk veel voorkomende vraag.

Als na het overlijden blijkt dat iemand een testament heeft gemaakt terwijl je sterke twijfels had of diegene wel in staat was om dat te doen, wordt vaak de behoefte gevoeld hier navraag over te doen.

Bijvoorbeeld kan de huisarts of een andere behandelende arts worden gevraagd om inzage in het medisch dossier.
Een arts kan en mag echter niet zomaar een verklaring afleggen of inzage verlenen
vanwege de geheimhoudingsplicht die hij heeft omtrent de gegevens van zijn patiënten.

De verplichting tot geheimhouding wordt niet opgeheven door het overlijden van de patiënt.
Onder omstandigheden kunnen hier uitzonderingen op worden gemaakt.

Meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?

Advocatuur voor bijzonder-familierecht en erfrecht

Contact klik Santema Advocatuur
Contact klik
Contact button mail erfrechtelijk

SANTEMA ADVOCATUUR
Bijzonder Familierecht en Erfrecht

Meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?
Neem gerust contact op.

Openingstijden kantoor:
maandag tot en met vrijdag
van 8.30 – 17.30 uur

Route plannen Singel 43 8601AH Sneek

Singel 43 8601
AH Sneek

Tel:  085 –  1305412
Mail:  info@santema-advocatuur.nl

LinkedIn santema
twitter santema
facebook santema advocatuur
instagram santema contact kantoor Sneek

Advocaat gespecialiseerd in erfrecht en bijzonder familierecht.
Het werkterrein is heel Nederland en internationaal.

Veel gestelde erfenis vragen

Beste advocaat zoeken

Erfenis vragen

Mag ik zelf een advocaat kiezen?
Ja, iedereen mag zijn eigen advocaat kiezen. Vraag naar de specialisatie en ervaring. Een goede advocaat moet voldoende kennis en ervaring hebben om u goed bij te kunnen staan bij uw specifieke probleem.
Heeft u een advocaat gevonden, dan wilt u waarschijnlijk zo snel mogelijk aan de slag gaan met uw zaak. Maar voordat de advocaat kan beginnen is het belangrijk dat u eerst met hem een aantal dingen bespreekt.

Medisch dossier opvragen

Erfenis vragen

Dit is een in de praktijk veel voorkomende vraag. Als na het overlijden blijkt dat iemand een testament heeft gemaakt terwijl je sterke twijfels had of diegene wel in staat was om dat te doen, wordt vaak de behoefte gevoeld hier navraag over te doen.

Second opinion

Erfenis vragen

Twijfelt u aan de mening of het advies dat uw eigen advocaat voorstelt? Is er gebrek aan vertrouwen of een tegenvallend resultaat? Second opinion.

Fixed-fee / vast tarief

Erfenis vragen

Heeft u een vraag over een erfenis of bijzonder familierecht of is er een probleem en wilt u weten waar u aan toe bent? Santema advocatuur biedt de mogelijkheid voor een advies of een adviesgesprek op maat op basis van een vast tarief. Helder en Duidelijk!

Waar heb ik recht op als ik ben onterfd?

Erfenis vragen

Ieder kind heeft recht op een minimum bedrag als het gaat om de nalatenschap van diens ouders, de zogenaamde legitieme portie.

Een erfenis aanvaarden of verwerpen?

Als u op grond van de wet of door middel van een testament als erfgenaam bent aangewezen, is allereerst de vraag of u de erfenis wilt aanvaarden en zo ja, op welke wijze.

Is er een verjaringstermijn bij wilsonbekwaamheid?

Is er een verjaringstermijn voor het nietig verklaren van een testament bij wilsonbekwaamheid? Bij dit soort kwesties moet een goed onderscheid gemaakt worden tussen vernietigbare rechtshandelingen en nietige rechtshandelingen.

Wat is de taak van een executeur?

Kort samengevat is het de taak van de executeur om de boedel klaar te maken voor verdeling.

Agrarisch erfrecht

Met “agrarisch erfrecht” wordt gedoeld op een erfenis waarin sprake is van een agrarisch bedrijf dat binnen familieverband moet worden overgedragen of een bedrijf dat in voorgaande jaren al overgedragen is.
Lees meer op de website van www.agrarischerfrecht.nl

Erfenis vragen – veel gestelde vragen pagina

Erfenis vragen

Staat uw vraag over erfrecht of bijzonder familierecht er niet bij?
Of heeft u zelf een bijdrage?
Graag nodigen we u uit om contact met ons op te nemen!
Of kijk op de pagina van Veel gestelde erfenis vragen

Telefoon Santema advocatuur bereikbaar iedere werkdag. Meer informatie over erfenis nalatenschap

Santema advocatuur is specialist op het gebied van erfrecht en bijzonder familierecht.

Op basis van vakkennis en jarenlange ervaring zijn we in staat om uw situatie snel en grondig te analyseren en adequaat op te treden.

Het erfrecht bepaalt wat er na iemands overlijden met het vermogen moet gebeuren én welke regels daarvoor gelden. Op juridisch gebied is het van belang dat u de zaken helder en duidelijk op orde krijgt.

 • Snelle en grondige analyse
 • Professionele begeleiding
 • Belangenbehartiging
 • Adequaat optreden
 • Duidelijkheid over de kosten
 • Kennis van zaken

Wilt u meer weten over het erfrecht?


Steeds vaker leidt de afwikkeling van een erfenis of nalatenschap tot geschillen. Het is dan verstandig om deskundig juridisch advies te vragen.

Contact klik Santema Advocatuur
Contact klik
Contact button mail erfrechtelijk

We zijn iedere werkdag maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.30 – 17.30 uur.

U kunt ons altijd een e-mail sturen.
Dit wordt vertrouwelijk behandeld en geven u zo spoedig mogelijk een bericht terug.

Erfrecht Advocaat Wiebren Santema

“iedere situatie is uniek en vereist een op maat gemaakt plan van aanpak”.
“Een standaard erfrechtelijk geschil bestaat niet”.

Gespecialiseerd in nalatenschap / erfenissen. Het kantoor is gevestigd in Sneek (Friesland). De praktijk is voor heel Nederland en ook internationaal. 
Beste advocatuur erfrecht

Santema Advocatuur is gespecialiseerd in erfrecht en bijzonder familierecht.
Het kantoor richt zich 100% op alles wat met nalatenschap te maken heeft.

Het werkterrein voor de praktijk is heel Nederland.
Ook in het buitenland wonende erfgenamen kunnen worden bijgestaan.

De site van bijzonder familierecht – erfrechtadvocatuur en agrarischerfrecht zijn onderdeel van Santema Advocatuur.
www.familie-erfrechtadvocatuur.nl
www.agrarischerfrecht.nl