Erfrecht Advocatuur

Advocaat erfrecht W.S. Santema Wiebren Santema. Advocatenkantoorerfrecht

Juridisch advies en hulp bij erfenis conflicten

Santema Advocatuur is gespecialiseerd in het erfrecht.
We zijn het enige niche-kantoor in het Noorden van het land.
Het kantoor richt zich 100% op alles wat met erfrecht te maken heeft.

Het werkterrein voor de praktijk is heel Nederland.
Ook in het buitenland wonende erfgenamen kunnen worden bijgestaan.

Iedereen krijgt verwacht of onverwacht te maken met het erfrecht

Heeft u daar een advocaat bij nodig met expertise op het gebied van erfrecht?

Een erfenis afhandelen is een zaak vol emotie.

Gevoelens van verdriet of boosheid, vreugde, opluchting of angst.
Tijdens dit proces zijn er veel zaken die geregeld moeten worden.
Vaak worden op dat moment ook de familiebanden duidelijk. Gaat het in harmonie of ontstaat onenigheid (familieruzie) in de familie?

Wat moet u doen en wat zijn uw rechten en plichten?

Wij zijn specialist in het geven van juridisch advies en hulp bij erfenis conflicten.

Is er een probleem in de familie over de nalatenschap? 

Heeft u daar een erfrechtadvocaat voor nodig? 
Elke situatie is weer anders en dat verdient maatwerk en zorg.
We geven u informatie en advies en helpen u om verdere escalatie te voorkomen.
Mocht het nodig zijn dan voeren we namens u een juridische procedure.Maak vandaag nog een afspraak om te bekijken wat uw situatie is!

We komen voor uw belangen op!

Erfrecht advocaat mr. W. S. (Wiebren) Santema is specialist in het geven van juridisch advies en hulp op het gebied van erfrechtelijke geschillen.
Zijn notariële achtergrond komt goed van pas bij het behandelen van erfrechtelijke geschillen. 

Het erfrecht is voor hem een specifiek vakgebied waarbij het belangrijk is om up-to-date te zijn en te blijven.

Adviseert, procedeert en doceert over erfrechtelijke problemen, met name als daarover geschillen zijn ontstaan. Op basis van vakkennis en ervaring kunnen we uw situatie snel en grondig analyseren en adequaat op treden.

Erfrecht Advocaat nodig?

Steeds vaker leidt de afwikkeling van een erfenis tot geschillen.
Dan is het verstandig om informatie en deskundig juridisch advies te vragen.

Wacht niet te lang om uw vraag te stellen.
Mocht het nodig zijn om actie te ondernemen dan is het goed om zo snel mogelijk te starten en gelijk de juiste stappen te nemen.
Neem vrijblijvend contact op met Santema Advocatuur.

Tel:  085 –  1305412
Mail:  info@santema-advocatuur.nl


mr. W.S. (Wiebren) Santema is specialist in het geven van advies en hulp bij juridische vragen over een erfenis.

ErfrechtAdvocatuur. Zoek de beste Advocaat.
 • Snelle en grondige analyse
 • Professionele begeleiding
 • Belangenbehartiging
 • Adequaat optreden
 • Duidelijkheid over de kosten
 • Kennis van zaken

“Een erfenis kan erg complex zijn en daarom is het belangrijk dat u de zaken helder en duidelijk op orde krijgt”.

Moet ik de erfenis aanvaarden en op welke wijze?

Kan ik een gedane keus ongedaan maken?

Een van de erfgenamen weigert om een keus te maken, wat nu?

Wat gebeurt er met mijn erfdeel als ik verwerp?

Lees meer…..

Lid van de VEAN, dat is een door de Nederlandse orde van advocaten erkende specialisatievereniging.

Juridisch advies en hulp bij erfenisconflicten.  Beste familierecht en erfrechtadvocaat Nederland. Deze site is onderdeel van Santema Advocatuur. Met nieuws over onderwerpen die met erfenis en nalatenschap te maken hebben. www.familie-erfrechtadvocatuur.nl Het kantoor richt zich volledig op erfrecht en bijzonder familierecht. Heeft u een vraag over dit onderwerp of wilt u graag informatie en advies? Dan kunt u bellen met telefoonnummer 0851305412 of stuur een mail naar info@santema-advocatuur.nl
Vereniging Advocaten Nederland. Specialisatievereniging Nederlandse orde van advocaten.
agrarischerfrecht Kijk op deze site, agrarischrecht nalatenschap boerderij, om meer te weten te komen over dit onderwerp.
High trust kantoor Transparant
Academie voor de rechtspraktijk
Friesland Sneek

Contact Santema Advocatuur

Advocatuur voor bijzonder familierecht en erfrecht

Telefoon Santema advocatuur bereikbaar iedere werkdag. Meer informatie over erfenis nalatenschap

Meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?

LinkedIn santema
twitter santema
facebook santema advocatuur
instagram santema contact kantoor Sneek

Advocaat gespecialiseerd in erfrecht en bijzonder familierecht.
Het werkterrein is heel Nederland en internationaal.

Veel gestelde erfenis vragen

FIxed-fee / vast tarief

Heeft u een vraag over een erfenis of bijzonder familierecht of is er een probleem en wilt u weten waar u aan toe bent?
Erfrecht voor een vast tarief:

 • Een mondeling advies door middel van een adviesgesprek
 • Een schriftelijk uitgewerkt advies
 • Een combinatie van beide

Santema advocatuur biedt de mogelijkheid voor een advies of een adviesgesprek op maat op basis van een vast tarief.
Helder en Duidelijk!

Heeft u een erfrecht vraag of een probleem en wilt u weten waar u aan toe bent?
Santema advocatuur biedt de mogelijkheid voor een advies of een adviesgesprek op maat op basis van een vast tarief . Helder en Duidelijk!

Beste advocaat zoeken

Mag ik zelf een advocaat kiezen?
Ja, iedereen mag zijn eigen advocaat kiezen. Vraag naar de specialisatie en ervaring.

Beste erfrecht advocaat zoeken

Waar heb ik recht op als ik ben onterfd?

Ieder kind heeft recht op een minimum bedrag als het gaat om de nalatenschap van diens ouders, de zogenaamde legitieme portie.

Waar heb ik recht op als ik ben onterfd?
Legitieme portie

Een erfenis aanvaarden of verwerpen?

Als u op grond van de wet of door middel van een testament als erfgenaam bent aangewezen, is allereerst de vraag of u de erfenis wilt aanvaarden en zo ja, op welke wijze.

Als (eventuele) erfgenaam heeft u drie mogelijkheden.

Veel gestelde vragen erfrecht en bijzonder familierecht. Een erfenis aanvaarden of verwerpen? Testament en erfgenaam

VERJARINGSTERMIJN BIJ WILSONBEKWAAMHEID?

Is er een verjaringstermijn voor het nietig verklaren van een testament bij wilsonbekwaamheid? Bij dit soort kwesties moet een goed onderscheid gemaakt worden tussen vernietigbare rechtshandelingen en nietige rechtshandelingen.

Is er een verjaringstermijn voor het nietig verklaren van een testament bij wilsonbekwaamheid? Rechtshandelingen.

Wat is de taak van een executeur?

Kort samengevat is het de taak van de executeur om de boedel klaar te maken voor verdeling.

Executeur: Kort samengevat is het de taak van de executeur om de boedel klaar te maken voor verdeling.

Medisch dossier opvragen

Dit is een in de praktijk veel voorkomende vraag. Als na het overlijden blijkt dat iemand een testament heeft gemaakt terwijl je sterke twijfels had of diegene wel in staat was om dat te doen, wordt vaak de behoefte gevoeld hier navraag over te doen.

Medisch dossier opvragen na het overlijden.

Agrarisch erfrecht

Met “agrarisch erfrecht” wordt gedoeld op een erfenis waarin sprake is van een agrarisch bedrijf dat binnen familieverband moet worden overgedragen of een bedrijf dat in voorgaande jaren al overgedragen is.
Lees meer op de website van www.agrarischerfrecht.nl

Erfenis vragen: Is er een verjaringstermijn voor het nietig verklaren van een testament bij wilsonbekwaamheid?

Second opinion

Twijfelt u aan de mening of het advies dat uw eigen advocaat voorstelt? Is er gebrek aan vertrouwen of een tegenvallend resultaat? Second opinion.

Second opinion aanvragen. Twijfelt u aan de mening of het advies dat uw eigen advocaat voorstelt? Is er gebrek aan vertrouwen of een tegenvallend resultaat?

faq

Staat uw vraag over erfrecht of bijzonder familierecht er niet bij?
Of heeft u zelf een bijdrage?
Graag nodigen we u uit om contact met ons op te nemen!
Of kijk op de pagina van Veel gestelde erfenis vragen

Second opinion aanvragen. Twijfelt u aan de mening of het advies dat uw eigen advocaat voorstelt? Is er gebrek aan vertrouwen of een tegenvallend resultaat? Erfenis

Advocatuur Erfrecht – Stel uw erfenis vraag. Maak vrijblijvend een afspraak!

Telefoon Santema advocatuur bereikbaar iedere werkdag. Meer informatie over erfenis nalatenschap

Santema advocatuur is specialist op het gebied van erfrecht en bijzonder familierecht.

Op basis van vakkennis en jarenlange ervaring zijn we in staat om uw situatie snel en grondig te analyseren en adequaat op te treden.

Het erfrecht bepaalt wat er na iemands overlijden met het vermogen moet gebeuren én welke regels daarvoor gelden. Op juridisch gebied is het van belang dat u de zaken helder en duidelijk op orde krijgt.

 • Snelle en grondige analyse
 • Professionele begeleiding
 • Belangenbehartiging
 • Adequaat optreden
 • Duidelijkheid over de kosten
 • Kennis van zaken

Wilt u meer weten over het erfrecht?


Steeds vaker leidt de afwikkeling van een erfenis of nalatenschap tot geschillen. Het is dan verstandig om deskundig juridisch advies te vragen.

Advies, informatie of vrijblijvend van gedachten wisselen?
Neem contact op!

Erfrecht Advocaat Wiebren Santema

“iedere situatie is uniek en vereist een op maat gemaakt plan van aanpak”.
“Een standaard erfrechtelijk geschil bestaat niet”.

Gespecialiseerd in nalatenschap / erfenissen. Het kantoor is gevestigd in Sneek (Friesland). De praktijk is voor heel Nederland en ook internationaal. 
Beste advocatuur erfrecht

Santema Advocatuur is gespecialiseerd in erfrecht en bijzonder familierecht.
Het kantoor richt zich 100% op alles wat met nalatenschap te maken heeft.

Het werkterrein voor de praktijk is heel Nederland.
Ook in het buitenland wonende erfgenamen kunnen worden bijgestaan.

De site van bijzonder familierecht – erfrechtadvocatuur en agrarischerfrecht zijn onderdeel van Santema Advocatuur.
www.familie-erfrechtadvocatuur.nl
www.agrarischerfrecht.nl

Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland

advocatuur erfrecht. Vereniging advocaten Nederland


VEAN

De vereniging heeft als doel om de kwaliteit te bevorderen van de beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van erfrecht. Om lid te kunnen worden dient men een ruime ervaring in het erfrecht te hebben en een examen met goed gevolg te hebben afgelegd. Daarnaast is er een verplichting voor permanente educatie.

Er is onder andere specialistische kennis over de volgende zaken:

 • Aanvaarding van de nalatenschap
 • Verdeling van de nalatenschap
 • Vereffening van de nalatenschap
 • Problemen rond de aanstelling of taakuitvoering van een executeur
 • Legitieme portie
 • Legaten
 • Bewindvoering, bewindvoerder
 • Ouderlijke boedelverdeling
 • Inbreng
 • Wilsrechten
 • Giften
 • Nalatenschap en erfenis algemeen
 • Versterferfrecht