Santema Erfrecht Advocatuur

Advies Erfrecht Santema advocatuur Informatie over erfenis nalatenschap telefoonnummer 085-1305412

Erfrecht advocaat nodig?

Santema Advocatuur is gespecialiseerd in Erfrecht.
Het kantoor richt zich 100% op alles wat met erfrecht te maken heeft.

Iedereen krijgt verwacht of onverwacht te maken met het erfrecht.
Heeft u daar een advocaat bij nodig met expertise op het gebied van erfrecht?

Advocaat erfrecht W.S. Santema Beste Erfrecht expertise op het hoogste niveau Nederland. Wiebren Santema

Een erfenis afhandelen is een zaak vol emotie. 

Gevoelens van verdriet of boosheid, vreugde, opluchting of angst.
Tijdens dit proces zijn er veel zaken die geregeld moeten worden.
Vaak worden op dat moment ook de familiebanden duidelijk. Gaat het in harmonie of ontstaat onenigheid (familieruzie) in de familie?
Wat moet u doen en wat zijn uw rechten en plichten?

Santema Advocatuur geeft juridisch advies en hulp bij erfenis conflicten.

Mr. W. S. (Wiebren) Santema is specialist in het geven van juridisch advies en hulp op het gebied van erfrechtelijke geschillen.
Hier vindt u meer informatie over Santema Advocatuur

Adviseert, procedeert en doceert over erfrechtelijke problemen, met name als daarover geschillen zijn ontstaan.

“Een erfenis kan erg complex zijn en daarom is het belangrijk dat u de zaken helder en duidelijk op orde krijgt”.

Is er een probleem in de familie over een erfenis? 

Heeft u daar een erfrecht advocaat voor nodig? Elke situatie is weer anders en dat verdient maatwerk en zorg.
Maak vandaag nog een afspraak om te bekijken wat uw situatie is.

Erfgenaam recht op informatie.
Santema Advocatuur Friesland Sneek
Informatie recht erfgenaam. Adviseert, procedeert en doceert over erfrechtelijke problemen, met name als daarover geschillen zijn ontstaan.

Juridisch advies en hulp bij erfenis conflicten.

Steeds vaker leidt de afwikkeling van een erfenis tot geschillen.
Dan is het verstandig om informatie en deskundig juridisch advies te vragen.

Wacht niet te lang om uw vraag te stellen. Mocht het nodig zijn om actie te ondernemen dan is het goed om zo snel mogelijk te starten en gelijk de juiste stappen te nemen.
Neem nu contact op met Santema Advocatuur.

mr. W.S. (Wiebren) Santema is specialist in het geven van advies en hulp bij juridische vragen over een erfenis.

 • Snelle en grondige analyse
 • Professionele begeleiding
 • Belangenbehartiging
 • Adequaat optreden
 • Duidelijkheid over de kosten
 • Kennis van zaken

Lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland. De VEAN is een door de Nederlandse orde van advocaten erkende specialisatievereniging.

High trust kantoor Sneek - Friesland
Familierecht Erfrecht Advocatuur
Vereniging Advocaten Nederland. Specialisatievereniging Nederlandse orde van advocaten.
Beste familierecht en erfrecht advocaat Nederland. Deze site is onderdeel van Santema Advocatuur. Met nieuws over onderwerpen die met erfenis en nalatenschap te maken hebben. www.familie-erfrechtadvocatuur.nl Het kantoor richt zich volledig op erfrecht en bijzonder familierecht. Heeft u een vraag over dit onderwerp of wilt u graag informatie en advies? Dan kunt u bellen met telefoonnummer 0851305412 of stuur een mail naar info@santema-advocatuur.nl
Academie voor de rechtspraktijk
Friesland Sneek

Contact Bijzonder Familie – Erfrecht Advocatuur

Telefoon Santema advocatuur bereikbaar iedere werkdag. Meer informatie over erfenis nalatenschap

Wilt u meer weten over het erfrecht?

Of vrijblijvend van gedachten wisselen?

mr. W.S. (Wiebren) Santema
Santema Advocatuur
Bijzonder familie- erfrecht Advocatuur

Singel 43
8601 AH Sneek

telefoonnummer: 085 –  1305412
e-mail: info@santema-advocatuur.nl

contactpagina erfenissen Santema 001 facebook
contactpagina erfenissen Santema 002 instagram
contactpagina erfenissen Santema 003 linkedin
contactpagina erfenissen Santema 004 twitter

Advocaat gespecialiseerd in erfrecht
Het werkterrein is heel Nederland en internationaal.

Veel gestelde erfenis vragen

FIxed-fee / vast tarief

Heeft u een vraag over een erfenis of bijzonder familierecht of is er een probleem en wilt u weten waar u aan toe bent?
Erfrecht voor een vast tarief:

 • Een mondeling advies door middel van een adviesgesprek
 • Een schriftelijk uitgewerkt advies
 • Een combinatie van beide

Santema advocatuur biedt de mogelijkheid voor een advies of een adviesgesprek op maat op basis van een vast tarief.

Heeft u een erfrecht vraag of een probleem en wilt u weten waar u aan toe bent?
Santema advocatuur biedt de mogelijkheid voor een advies of een adviesgesprek op maat op basis van een vast tarief (

Waar heb ik recht op als ik ben onterfd?

Ieder kind heeft recht op een minimum bedrag als het gaat om de nalatenschap van diens ouders, de zogenaamde legitieme portie.

Hoe groot is mijn legitieme?

Erfenis vragen:
Het legitieme deel is naar huidig erfrecht de helft van een gewoon kindsdeel. Dat wil zeggen: het breukdeel is de helft van het breukdeel bij versterf.

Erfenis vragen: Veel gestelde vragen erfrecht en bijzonder familierecht. Waar heb ik recht op als ik ben onterfd?

Een erfenis aanvaarden of verwerpen?

Als u op grond van de wet of door middel van een testament als erfgenaam bent aangewezen, is allereerst de vraag of u de erfenis wilt aanvaarden en zo ja, op welke wijze.

Als (eventuele) erfgenaam heeft u drie mogelijkheden:

 1. Zuiver aanvaarden van de nalatenschap
 2. Verwerpen van de nalatenschap
 3. Beneficiair aanvaarden

1. Door zuiver te aanvaarden wordt u erfgenaam en treedt u (samen met uw mede-erfgenamen) in de rechten en plichten van de overledene.

2. Na verwerping wordt u geacht nimmer erfgenaam te zijn geweest. U heeft dan geen enkele aanspraak op de erfenis – u verkrijgt niets – maar ook eventuele schulden van de nalatenschap kunnen niet op u worden verhaald.

3. Als u beneficiair aanvaardt wordt u wel erfgenaam, maar bent u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. U wordt dan slechts aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap, voor zover er in die nalatenschap baten aanwezig zijn.

Veel gestelde vragen erfrecht en bijzonder familierecht. Een erfenis aanvaarden of verwerpen?

VERJARINGSTERMIJN BIJ WILSONBEKWAAMHEID?

Is er een verjaringstermijn voor het nietig verklaren van een testament bij wilsonbekwaamheid? Bij dit soort kwesties moet een goed onderscheid gemaakt worden tussen vernietigbare rechtshandelingen en nietige rechtshandelingen.

Bijvoorbeeld een testament dat is gemaakt op grond van bedreiging, bedrog of onjuiste beweegredenen is vernietigbaar.
Als het gaat om een testament dat onder invloed van een geestelijke stoornis is gemaakt dan is er sprake van een nietig testament.

Is er een verjaringstermijn voor het nietig verklaren van een testament bij wilsonbekwaamheid?

Wat is de taak van een executeur?

Kort samengevat is het de taak van de executeur om de boedel klaar te maken voor verdeling.

Waar is een executeur toe verplicht?

Hij / zij dient met bekwame spoed een boedelbeschrijving op te stellen. De executeur moet aan een erfgenaam alle door deze gewenste inlichtingen omtrent de uitoefening van zijn taak geven. Legitimarissen moeten alle informatie krijgen die zij nodig hebben om de hoogte van hun legitieme portie te berekenen. Lees meer…

Erfenis vragen: Kort samengevat is het de taak van de executeur om de boedel klaar te maken voor verdeling.

Medisch dossier opvragen

Dit is een in de praktijk veel voorkomende vraag. Als na het overlijden blijkt dat iemand een testament heeft gemaakt terwijl je sterke twijfels had of diegene wel in staat was om dat te doen, wordt vaak de behoefte gevoeld hier navraag over te doen.

Als na het overlijden blijkt dat iemand een testament heeft gemaakt terwijl je sterke twijfels had of diegene wel in staat was om dat te doen, wordt vaak de behoefte gevoeld hier navraag over te doen.


De verplichting tot geheimhouding wordt niet opgeheven door het overlijden van de patiënt.
Onder omstandigheden kunnen hier uitzonderingen op worden gemaakt.

Heeft u een erfrecht vraag of een probleem en wilt u weten waar u aan toe bent? Dan is er ook de mogelijkheid om een advies of adviesgesprek aan te vragen op basis van een vast tarief.

Agrarisch erfrecht

Met “agrarisch erfrecht” wordt gedoeld op een erfenis waarin sprake is van een agrarisch bedrijf dat binnen familieverband moet worden overgedragen of een bedrijf dat in voorgaande jaren al overgedragen is.
Lees meer op de website van www.agrarischerfrecht.nl

Erfenis vragen: Is er een verjaringstermijn voor het nietig verklaren van een testament bij wilsonbekwaamheid?

Second opinion

Twijfelt u aan de mening of het advies dat uw eigen advocaat voorstelt? Is er gebrek aan vertrouwen of een tegenvallend resultaat? Second opinion.

Second opinion aanvragen. Twijfelt u aan de mening of het advies dat uw eigen advocaat voorstelt? Is er gebrek aan vertrouwen of een tegenvallend resultaat?

faq

Staat uw vraag over erfrecht of bijzonder familierecht er niet bij?
Of heeft u zelf een bijdrage?
Graag nodigen we u uit om contact met ons op te nemen!
Of kijk op de pagina van Veel gestelde erfenis vragen

Second opinion aanvragen. Twijfelt u aan de mening of het advies dat uw eigen advocaat voorstelt? Is er gebrek aan vertrouwen of een tegenvallend resultaat?

Steeds vaker leidt de afwikkeling van een erfenis of nalatenschap tot geschillen. Het is dan verstandig om deskundig juridisch advies te vragen.
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie en advies!

Erfrecht Advocaat Santema

Mr. W.S. (Wiebren) Santema is de specialist op het gebied van erfrecht.

LIDMAATSCHAP Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland. Specialisatievereniging Nederlandse orde van advocaten.

Het erfrecht bepaalt wat er na iemands overlijden met het vermogen moet gebeuren én welke regels daarvoor gelden. Op juridisch gebied is het van belang dat u de zaken helder en duidelijk op orde krijgt.

“Iedere situatie is uniek en vereist een op maat gemaakt plan van aanpak”.
“Een standaard erfrechtelijk geschil bestaat niet”.

Erfrecht Advocaat Santema
Erfrecht Advocaten Nederland. Specialisatievereniging Nederlandse orde van advocaten.
Academie voor de rechtspraktijk

Als advocaat is zijn werkwijze helder en transparant, u kunt rekenen op:

 • snelle en grondige analyse
 • professionele begeleiding
 • belangenbehartiging
 • adequaat optreden
 • duidelijkheid over de kosten
 • kennis van zaken

“Een erfenis kan erg complex zijn en daarom is het belangrijk dat u de zaken helder en duidelijk op orde krijgt”.

Het werkterrein voor de praktijk van mr. W.S. Wiebren Santema is zowel voor heel Nederland als het buitenland.

Stel uw erfenis vraag.
Maak vandaag nog een afspraak!

Bel 0851305412 - familie-erfrechtadvocatuur.nl Voor alle vragen en antwoorden over erfrecht, erfenis, familierecht advocatuur. Maak vandaag nog een afspraak.

Vragen over uw erfenis?

Advies, informatie of vrijblijvend van gedachten wisselen?
Neem contact op tijdens kantooruren met:

telefoonnummer: 085 –  1305412
e-mail: info@santema-advocatuur.nl

mr. W.S. (Wiebren) Santema helpt u graag verder.
Bijzonder Familierecht en Erfrecht Advocatuur.
Specialist in het geven van juridisch advies en hulp op het gebied van erfrechtelijke geschillen. Uw vraag wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.

Erfrecht Advocaat Beste erfrecht expertise op het hoogste niveau. Aanvaarden nalatenschap