Santema Advocatuur Erfrecht Advocaat

Erfrecht advocaat nodig?

Santema Advocatuur geeft juridisch advies en hulp bij erfenis conflicten.
Iedereen krijgt verwacht of onverwacht te maken met het erfrecht.
Heeft u daar een advocaat bij nodig met expertise op het gebied van erfrecht?

Santema Advocatuur is gespecialiseerd in Erfrecht.
Het kantoor richt zich 100% op alles wat met erfrecht te maken heeft.

Adviseert, procedeert en doceert over erfrechtelijke problemen, met name als daarover geschillen zijn ontstaan.

mr. W.S. (Wiebren) Santema is specialist in het geven van advies en hulp bij juridische vragen over een erfenis.

 

W.S. Santema Advocatuur erfrecht specialist - erfenissen origineel 001

 

“Een erfenis kan erg complex zijn en daarom is het belangrijk dat u de zaken helder en duidelijk op orde krijgt”.

Een erfenis afhandelen is een zaak vol emotie. Gevoelens van verdriet of boosheid, vreugde, opluchting of angst. Tijdens dit proces zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Vaak worden op dat moment ook de familiebanden duidelijk.
Gaat het in harmonie of ontstaat onenigheid (familieruzie) in de familie?
Wat moet u doen en wat zijn uw rechten en plichten?

Mr. W. S. (Wiebren) Santema is specialist in het geven van juridisch advies en hulp op het gebied van erfrechtelijke geschillen.
Hier vindt u meer informatie over  Erfrecht Advocaat Santema

 

 

Is er een probleem in de familie over een erfenis? 

Heeft u daar een erfrecht advocaat voor nodig? Elke situatie is weer anders en dat verdient maatwerk en zorg.
Maak vandaag nog een afspraak om te bekijken wat uw situatie is.

 

Telefoon Santema advocatuur bereikbaar iedere werkdag. Informatie over erfenis nalatenschap telefoonnummer 085-1305412

• snelle en grondige analyse
• professionele begeleiding
• belangenbehartiging
• adequaat optreden
• duidelijkheid over de kosten
• kennis van zaken

Juridisch advies en hulp bij erfenis conflicten.

Steeds vaker leidt de afwikkeling van een erfenis tot geschillen.
Dan is het verstandig om informatie en deskundig juridisch advies te vragen.

 Familie erfenis - Rechten en plichten als erfgenaam - Advocatenkantoor Wacht niet te lang om uw vraag te stellen. Mocht het nodig zijn om actie te ondernemen dan is het goed om zo snel mogelijk te starten en gelijk de juiste stappen te nemen.

Lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland. De VEAN is een door de Nederlandse orde van advocaten erkende specialisatievereniging.

 

LIDMAATSCHAP Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland. Specialisatievereniging Nederlandse orde van advocaten.Het erfrecht bepaalt wat er na iemands overlijden met het vermogen moet gebeuren én welke regels daarvoor gelden. mr. W.S. Wiebren SantemaHigh trust kantoor locatie Sneek - Friesland

      

Veel gestelde vragen over een erfenis zijn:

CATEGORIE: Nalatenschap Het erfrecht bepaalt wat er na iemands overlijden met het vermogen moet gebeuren én welke regels daarvoor gelden. mr. W.S. (Wiebren) Santema is specialist op het gebied van erfenissen. Erfrecht expertise op het hoogste niveau! Santema Advocatuur

Erfenis aanvaarden of verwerpen?

Als u op grond van de wet of door middel van een testament als erfgenaam bent aangewezen, is allereerst de vraag of u de erfenis wilt aanvaarden en zo ja, op welke wijze.

Als (eventuele) erfgenaam heeft u drie mogelijkheden:

I. Zuiver aanvaarden van de nalatenschap
II. Verwerpen van de nalatenschap
III. Beneficiair aanvaarden

Zuiver aanvaarden
Door zuiver te aanvaarden wordt u erfgenaam en treedt u (samen met uw mede-erfgenamen) in de rechten van de overleden persoon.
De erfgenamen nemen alle rechten en plichten over van de overledene.
Lees meer…  Moet ik de erfenis aanvaarden?

Rechten en plichten als erfgenaam ten opzichte van andere erfgenamen?

De nalatenschap vormt een onverdeelde gemeenschap waartoe alle erfgenamen ieder voor een gelijk deel gerechtigd zijn.

Juridisch wordt deze gezamenlijke eigendom aangeduid als een gemeenschap en de gerechtigden (erfgenamen) als deelgenoten. Alle tot de nalatenschap behorende goederen zijn mede-eigendom van alle erfgenamen zolang er nog niet verdeeld is. Dit betekent dat niet over de boedel (zowel inboedel als banktegoeden) kan worden beschikt zonder medewerking en/of instemming van alle deelgenoten.
Lees meer… Rechten en plichten als erfgenaam?

Waar heb ik recht op als ik ben onterfd?

Ieder kind heeft recht op een minimum bedrag als het gaat om de nalatenschap van diens ouders, de zogenaamde legitieme portie.
Lees meer… Waar heb ik recht op als ik ben onterfd?

Wat is de taak van een executeur?

Kort samengevat is het de taak van de executeur om de boedel klaar te maken voor verdeling. In dat kader wordt de nalatenschap vereffend door ervoor te zorgen dat de schulden worden betaald en de successierechten worden geregeld.

De executeur voert het beheer over de nalatenschap en vertegenwoordigt de erfgenamen in en buiten rechte.
De executeur kan goederen van de nalatenschap verkopen als dit voor de betaling van de schulden van de nalatenschap noodzakelijk is. De executeur dient over een dergelijke verkoop zoveel mogelijk in overleg te treden met de erfgenamen.
Lees meer… Wat is de taak van een executeur?

Is er een verjaringstermijn voor het nietig verklaren van een testament bij wilsonbekwaamheid?

Bij dit soort kwesties moet een goed onderscheid gemaakt worden tussen
vernietigbare rechtshandelingen en nietige rechtshandelingen.
(Het opstellen van een testament kan worden aangemerkt als een rechtshandeling.) Nietige rechtshandelingen worden geacht nimmer rechtskracht te hebben gehad.

Bij vernietigbare rechtshandelingen – het woord geeft het al aan – zal een beroep gedaan moeten worden op de vernietigbaarheid.

Als dat niet (tijdig) wordt gedaan, vervalt de mogelijkheid daar nog tegen in actie te komen.

Bijvoorbeeld een testament dat is gemaakt op grond van bedreiging, bedrog of onjuiste beweegredenen is vernietigbaar.
Lees meer… Verjaringstermijn testament

Ik wil het medisch dossier opvragen van mijn vader/moeder omdat ik vermoed dat hij/zij medisch gezien niet in staat was een testament te maken. Kan dat?

Dit is een in de praktijk veel voorkomende vraag. Als na het overlijden blijkt dat iemand een testament heeft gemaakt terwijl je sterke twijfels had of diegene wel in staat was om dat te doen, wordt vaak de behoefte gevoeld hier navraag over te doen.

Bijvoorbeeld kan de huisarts of een andere behandelende arts worden gevraagd om inzage in het medisch dossier.

Een arts kan en mag echter niet zomaar een verklaring afleggen of inzage verlenen vanwege de geheimhoudingsplicht die hij heeft omtrent de gegevens van zijn patiënten.
Lees meer… Medisch dossier opvragen

Waar heb ik recht op als ik ben onterfd?

Ieder kind heeft recht op een minimum bedrag als het gaat om de nalatenschap van diens ouders, de zogenaamde legitieme portie. De legitieme portie is het gedeelte van de waarde van het vermogen van uw ouders waar u als kind altijd recht op heeft, ongeacht de inhoud van het testament en in weerwil van gedane giften.
Lees meer… Legitieme

Agrarisch erfrecht?

Met “agrarisch erfrecht” wordt gedoeld op een erfenis waarin sprake is van een agrarisch bedrijf dat binnen familieverband moet worden overgedragen of een bedrijf dat in voorgaande jaren al overgedragen is. Het klassieke voorbeeld is dat van de boerderij die van vader / moeder op zoon / dochter wordt overgedragen.
Lees meer… Agrarisch erfrecht

 

Ga naar veel gestelde vragen om te kijken of uw vraag er ook bij zit.
Heeft u behoefte aan meer informatie en advies of staat uw vraag er niet bij?
Neem contact op met mr. W.S. (Wiebren) Santema

Vragen over erfenis - Aanvaarden of verwerpen - executeur - vernietigbare rechtshandelingen - agrarisch erfrecht - Vragen afbeelding 001

 

Steeds vaker leidt de afwikkeling van een erfenis of nalatenschap tot geschillen.
Het is dan verstandig om deskundig juridisch advies te vragen.

Stel uw erfenis vraag.
Maak vandaag nog een afspraak!

Vragen over uw erfenis?

 

Advies, informatie of vrijblijvend van gedachten wisselen?
Neem contact op met telefoonnummer:

Telefoon Santema advocatuur bereikbaar iedere werkdag. Meer informatie over erfenis nalatenschap

mr. W.S. (Wiebren) Santema helpt u graag verder.

mr. W.S. Santema
Specialist in het geven van juridisch advies en hulp op het gebied van erfrechtelijke geschillen. Uw vraag wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.

Erfrecht Advocaat

Mr. W.S. Santema
Wiebren Santema is de specialist op het gebied van erfrecht.

LIDMAATSCHAP Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland. Specialisatievereniging Nederlandse orde van advocaten.

LIDMAATSCHAP Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland. Specialisatievereniging Nederlandse orde van advocaten.Het erfrecht bepaalt wat er na iemands overlijden met het vermogen moet gebeuren én welke regels daarvoor gelden

 

 

 

Het erfrecht bepaalt wat er na iemands overlijden met het vermogen moet gebeuren én welke regels daarvoor gelden. Op juridisch gebied is het van belang dat u de zaken helder en duidelijk op orde krijgt.

“Iedere situatie is uniek en vereist een op maat gemaakt plan van aanpak”.
“Een standaard erfrechtelijk geschil bestaat niet”.

Wiebren Santema

 

Als advocaat is zijn werkwijze helder en transparant, u kunt rekenen op:

  • snelle en grondige analyse
  • professionele begeleiding
  • belangenbehartiging
  • adequaat optreden
  • duidelijkheid over de kosten
  • kennis van zaken

 

“Een erfenis kan erg complex zijn en daarom is het belangrijk dat u de zaken helder en duidelijk op orde krijgt”.

 

Het werkterrein voor de praktijk van mr. W.S. Wiebren Santema is zowel voor heel Nederland als het buitenland.

Contact Erfrecht Advocaat Santema

Wilt u meer weten over het erfrecht?

Of vrijblijvend van gedachten wisselen?

Neem contact op met mr. W.S. (Wiebren) Santema

 

Santema Advocatuur
Erfrecht Specialist

Telefoon Santema advocatuur bereikbaar iedere werkdag. Meer informatie over erfenis nalatenschap

Bezoekadres Sneek
Leeuwarderweg 28
8605 AH Sneek
e-mailinfo@santema-advocatuur.nl

 

 

contactpagina erfenissen Santema 001 facebook contactpagina erfenissen Santema 002 instagram contactpagina erfenissen Santema 003 linkedin contactpagina erfenissen Santema 004 twitter

Advocaat gespecialiseerd in erfrecht
Het werkterrein is heel Nederland en internationaal.