Veel gestelde vragen

Erfenis aanvaarden of verwerpen:

erfenis aanvaarden of verwerpen

1. Moet ik de erfenis aanvaarden en op welke wijze?

2. Kan ik een gedane keus ongedaan maken?

3. Een van de erfgenamen weigert om een keus te maken, wat nu?

4. Wat gebeurt er met mijn erfdeel als ik verwerp?

 

Nalatenschap/erfenis algemeen:

 

1. Wat moet ik doen als ik niet of onvoldoende wordt geïnformeerd bij een nalatenschap?

2. Wat zijn de rechten en plichten als erfgenaam ten opzichte van andere erfgenamen?

 

Executeur:

executeur

1. Wat is de taak van een executeur?

2. Waar is een executeur toe verplicht?

3. Hoe kom ik van een executeur af?

 

Legitieme:

legitieme

1. Hoe groot is mijn legitieme? 

2. Kan ik ook een beroep doen op de legitieme als ik niet onterfd ben?

3. Waar heb ik recht op als ik ben onterfd?

4. Wanneer kan ik mijn legitieme opeisen?

5. Hoe doe ik een beroep op mijn legitieme?

 

Testament:

testament

Is er een verjaringstermijn voor het nietig verklaren van een testament op grond van wilsonbekwaamheid?

Medisch dossier opvragen bij wilsonbekwaamheid ten tijde van het maken van een testament ondanks beroepsgeheim arts.

 

Schenkingen en Giften

schenkingen en giften

1.  Mijn ouders hebben schenkingen gedaan, welke invloed heeft dat op de erfenis?

2. Er is discussie over de rechtsgeldigheid van een schenking. Hoe zit dat juridisch?

 

Digitale erfenis

digitale erfenis

Geen inloggegevens van overledene, wat nu?

 

Agrarisch Recht:

Agrarisch recht - erfrecht - Boerderij - Bedrijfsovername

Agrarisch erfrecht

 

Een eerste gesprek met een advocaat:

gesprek met advocaat

Advocaat zoeken

 

 


heeft u een vraag of vragen over een erfenis. Wilt u meer weten over het erfrecht of vrijblijvend van gedachten wisselen erfrecht advocaat santema

Heeft u een vraag of vragen over een erfenis.
Wilt u meer weten over het erfrecht of vrijblijvend van gedachten wisselen?

 

 

Steeds vaker leidt de afwikkeling van een nalatenschap tot geschillen.
Het is dan verstandig om deskundig juridisch advies te vragen.

Heeft u behoefte aan meer informatie en advies of staat uw vraag er niet bij?

Neem contact op

 

Erfrecht Advocaat