Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland = VEAN

Erfrecht Advocaten Nederland = VEAN
Specialisatievereniging Nederlandse orde van advocaten

Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland. Santema Advocatuur Lidmaatschap

Erfrecht Advocaten Nederland
Na een overlijden van een dierbare komt er veel op u af. Terwijl u in een rouwproces zit, moeten er talloze praktische zaken geregeld worden, zoals het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen, het onderbrengen van huisdieren, het afhandelen van verzekeringen, belastingaangiftes etc. Bovendien moet de nalatenschap verdeeld worden. Helaas ontstaan daarbij regelmatig ruzies tussen de erfgenamen, onenigheid met de executeur of vereffenaar of conflicten met schuldeisers. Een erfrechtadvocaat helpt u bij de uitleg van het testament en adviseert u om tot een correcte verdeling te komen.

Belangrijk is om bij onenigheid tijdig informatie en hulp vragen om te voorkomen dat de kwestie moeilijker wordt. Een VEAN-advocaat geeft u advies en helpt u escalatie te voorkomen. Mocht het nodig zijn, dan voert een VEAN-advocaat daarnaast namens u een juridische procedure.

 • aanvaarding van de nalatenschap
 • verdeling van de nalatenschap
 • vereffening van de nalatenschap
 • problemen rond de aanstelling of taakuitvoering van een executeur
 • legitieme portie
 • legaten
 • wilsrechten
 • bewindvoering, bewindvoerder
 • ouderlijke boedelverdeling
 • inbreng
 • giften
 • nalatenschap en erfenis algemeen
 • versterferfrecht

VEAN Erfrecht Advocaten Nederland

Dit is een vereniging voor advocaten die gespecialiseerd zijn in het erfrecht. Specialisatievereniging Nederlandse orde van advocaten.

De vereniging heeft als doel om de kwaliteit te bevorderen van de beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van erfrecht.

Om lid te kunnen worden dient men een ruime ervaring in het erfrecht te hebben en een examen met goed gevolg te hebben afgelegd. Daarnaast is er een verplichting voor permanente educatie.

a. op het moment van aanvraag minimaal 5 jaar onafgebroken als advocaat zijn ingeschreven.

b. minimaal 500 uren per jaar als advocaat werkzaam zijn op het gebied van erfrecht .

c. met goed gevolg het door de vereniging verplicht gestelde toelatingsexamens hebben voltooid.

d. blijven voldoen aan de permanente opleidingseisen.

Vereniging erfrecht advocaten Nederland Santema Advocatuur

Erfrecht Advocaat Mr. W.S. (Wiebren) Santema is lid van de Vereniging voor Erfrecht Advocaten Nederland
VEAN-advocaat: uw erfrechtspecialist!