Mr. W.S. (Wiebren) Santema is advocaat gespecialiseerd in erfrecht

Mr W.S (Wiebren) Santema is specialist op het gebied van erfrecht en bijzonder familierecht

“Iedere situatie is uniek en vereist een op maat gemaakt plan van aanpak”
“Een standaard erfrechtelijk geschil bestaat niet”

icoon afbeelding
Een standaard erfrechtelijk geschil bestaat niet

Als advocaat is zijn werkwijze helder en transparant, u kunt rekenen op:

  • Snelle en grondige analyse
  • Professionele begeleiding
  • Belangenbehartiging
  • Adequaat optreden
  • Duidelijkheid over de kosten
  • Kennis van zaken

Meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?

A Erfrecht Santema Advocatuur logo contact info@santema-advocatuur.nl

SANTEMA ADVOCATUUR
Gespecialiseerd in Erfrecht

Meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?
Neem gerust contact op.

Openingstijden kantoor:
maandag tot en met vrijdag
van 8.30 – 17.30 uur

Singel 43 8601
AH Sneek

Contact Santema Erfrecht Advocatuur
Telefoonnummer Erfrechttelefoon
e-Mail

Op basis van zijn vakkennis erfrecht en ervaring is hij in staat om uw situatie snel en grondig te analyseren en adequaat op te treden

Bij de aanpak van de zaak wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen:

• De mogelijkheden om door bemiddeling tot een oplossing te komen
• Het voeren van een procedure

Het werkterrein voor de erfrecht en bijzonder familierecht praktijk is heel Nederland.
Ook in het buitenland wonende erfgenamen kunnen worden bijgestaan.

Santema Advocatuur is gespecialiseerd in Erfrecht.
Het kantoor richt zich 100% op alles wat met erfrecht te maken heeft.

“Een erfenis kan erg complex zijn en daarom is het belangrijk dat u de zaken helder en duidelijk op orde krijgt”

W.S. Santema Erfrecht Advocatuur
Santema Advocatuur

Mr. W.S. Santema is afgestudeerd in notarieel recht.

In Groningen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is Wiebren Santema in 2002 afgestudeerd in notarieel recht.

Als kandidaat-notaris in Emmeloord deed hij in de notariële praktijk veel ervaring op met het afwikkelen van erfenissen. 
Daarna is hij met veel plezier als advocaat met specialisatie erfrecht en algemeen verbintenissenrecht in het midden van het land bij de ARAG (Amersfoort, Leusden) werkzaam geweest.
Vanaf maart 2009 heeft hij gewerkt bij Defenz advocaten in Sneek (gemeente Súdwest-Fryslân) en Drachten (gemeente Smallingerland).Per 1 januari 2019 is Wiebren Santema een eigen kantoor gestart onder de naam Santema Advocatuur


Het kantoor richt zich volledig op het erfrecht en bijzonder familierecht.
Het is het enige niche erfrecht kantoor in het Noorden van Nederland. De praktijk van Santema Advocatuur is voor heel Nederland en internationaal.

Met passie en toewijding beoefent hij zijn vak!

Zijn notariële achtergrond komt goed van pas bij het behandelen van erfrechtelijke geschillen. Het erfrecht is voor hem een specifiek vakgebied waarbij het belangrijk is om up-to-date te zijn en te blijven.

Zijn cliënten omschrijven Wiebren Santema als een echte advocaat: Gedreven, sportief en niet bang om tot het uiterste te gaan.

Erfrecht Advocaat - Een Standaard erfrechtelijk geschil bestaat niet- Santema Advocatuur - mr. W.S. Santema

Specialist in erfrecht en komt voor uw belangen op!

Erfrecht Advocaat

Wiebren Santema is lid van de Vereniging voor erfrecht advocaten Nederland.
De VEAN is de vereniging voor in het erfrecht gespecialiseerde advocaten. De vereniging draagt het keurmerk van de Nederlandse orde van advocaten.

De vereniging heeft als doel om de kwaliteit te bevorderen van de beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van erfrecht.

Vereniging erfrecht advocaten Nederland VEAN geeft advies en helpt u escalatie te voorkomen.

Belangrijk is om bij onenigheid tijdig informatie en hulp vragen om te voorkomen dat de kwestie moeilijker wordt. Een VEAN-advocaat geeft u advies en helpt u escalatie te voorkomen. Mocht het nodig zijn, dan voert een VEAN-advocaat daarnaast namens u een juridische procedure.

Om lid te worden en te blijven moet worden voldaan aan alle daarbij horende eisen en voorwaarden.

Om lid te kunnen worden dient men een ruime ervaring in het erfrecht te hebben en het toelatingsexamen met goed gevolg te hebben afgelegd. Daarnaast is er een verplichting voor permanente educatie.

Een VEAN-advocaat geeft u advies en helpt u escalatie te voorkomen. Mocht het nodig zijn, dan voert een VEAN-advocaat daarnaast namens u een juridische procedure.

Rechtsgebieden register van de Nederlandse orde van advocaten

Erfrecht Advocaat met specialisatie erfrecht

Wiebren Santema staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd als specialist op het gebied van het erfrecht.
Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Het rechtsgebiedenregister is een belangrijke objectieve maatstaf om de kwaliteit van de advocatuur handen en voeten te geven, zowel in het belang van de advocaat als van de rechtzoekende. Het register biedt de rechtzoekende houvast bij de keuze voor een advocaat die bij zijn hulpvraag past. De rechtzoekende weet zo precies welke advocaat bekwaam is op een specifiek rechtsgebied. Lees meer…


Enkele Postacademische cursussen uitgelicht:

Verdiepingscursus Erfrecht,   Actualiteiten en Jurisprudentie,   Journaal Erfrecht VIII,  
Leergang Erfrecht Inleiding fiscale aspecten,
Jurisprudentie V,   Jurisprudentie nalatenschap lll,  Beslagrecht,
Verdiepingscursus Nalatenschap en Procesrecht
Negatieve Nalatenschappen
Schenkingen en giften
Ruzie boedels
Executele in theorie en executele in de praktijk
Procederen in erfrechtzaken
Boedelafwikkeling bij overlijden
Boedelafwikkeling 1
Gemeenschap in al haar varianten
Testamentair erfrecht, vereffening en procesrechtelijke aspecten
Beschermingsbewind in de praktijk Procederen
Actualiteiten huwelijksvermogensrecht
Vereffening nalatenschap
Nalatenschap algemeen


Permanente educatie

Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen blijft Wiebren Santema gerichte postacademische cursussen volgen en houdt zijn vakliteratuur bij.

Academie voor de Rechtspraktijk Leergang Erfrecht Advocatuur . Dit is een specialisatieopleiding voor advocaten met minimaal vijf jaar relevante werkervaring.

Wiebren Santema staat voor duidelijkheid


Dit uit zich in het spreken van begrijpelijke taal en het vermogen om complexe zaken goed uit te leggen.


Wat  Mr. W. S Santema over deze cursus schrijft:
De leergang erfrecht beschrijven in vijf regels is zoiets als de geschiedenis van Rome samenvatten in vijf minuten.

Hoe een fascinerend rechtsgebied, enthousiaste topdocenten en sfeervolle locaties combineren tot een complete leergang valt eigenlijk niet kort en bondig samen te vatten.
De leergang leidt langs de leerstukken van het erfrecht tot zelfs in Cambridge, waar eeuwenoude colleges doordrenkt van wetenschap staan naast even oude pubs waar je alle kennis nog eens door je aderen kunt laten stromen.

Alles wordt tot in de puntjes verzorgd door de Academie zodat de focus komt te liggen op de inhoud.
De leergang levert mij verdieping, stof tot nadenken en een verbreding die ik nergens eerder heb ervaren bij welke cursus dan ook.
(Bron: Magna Charta Digital Law Review).


Enkele gepubliceerde zaken:

Erfrecht Advocaat

Enkele Gepubliceerde zaken W.S. Santema

Geheimhoudingsplicht van een arts
Rechtbank Noord-Nederland  Lees meer…
Het doorbreken van de geheimhoudingsplicht van een arts inzake een medisch dossier.

VERSCHILLENDE SOORTEN LANGSTLEVENDE-TESTAMENTEN

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  Lees meer…

Er zijn verschillende soorten langstlevende-testamenten.
In het Noorden van het land komt het vruchtgebruik-testament nog steeds veel voor. In die variant krijgt de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik van de nalatenschap en krijgen de kinderen de blote eigendom.

Dat betekent dat de kinderen aan sommige handelingen moeten meewerken, bijvoorbeeld als de woning moet worden verkocht of, zoals in dit geval, de langstlevende ouder een hypotheek wil vestigen.

In het geval dat de kinderen of één daarvan niet wil medewerken kan er een vervangende machtiging worden verkregen van de rechtbank.
De rechtbank zal dan een belangenafweging maken tussen ouder en kind, zoals ook in dit geval, berecht door het hof, waarin de belangenafweging in het voordeel van de vader, bijgestaan door mr. Wiebren Santema erfrecht advocaat, uitpakte.

Overname van het familiebedrijf

Erfrecht Advocaat

Rechtbank Noord-Nederland   Lees meer…
Binnen gezinsverband kan de overname van het familiebedrijf de nodige vragen oproepen.

agrarischerfrecht nalatenschap. Familiebedrijf

Het klassieke voorbeeld is dat van de boerderij die van vader op zoon wordt overgedragen.
www.agrarischerfrecht.nl

Het is in de agrarische sector niet ongebruikelijk dat de bedrijfsopvolger het bedrijf overneemt tegen betaling van de zogenaamde “agrarische waarde”. Met agrarische waarde wordt gedoeld op een prijs die de bedrijfsopvolger in staat stelt om het bedrijf nog juist lonend voort te kunnen voortzetten.

Meestal is een dergelijke waarde lager dan de waarde van het bedrijf in het economisch verkeer, bijvoorbeeld de prijs die een derde partij zou betalen of een verkoopopbrengst die zou kunnen worden gerealiseerd bij liquidatie van het bedrijf. Als de bedrijfsopvolger het volle pond zou moeten betalen bij overname van het bedrijf, zal dat vaak betekenen dat overname niet mogelijk is en dat het familiebedrijf moet worden beëindigd.
Anderzijds zullen de andere kinderen soms het gevoel hebben dat de broer/zus het bedrijf voor een zacht prijsje heeft overgenomen.

In deze zaak was een van de kinderen van mening dat haar broer een te lage waarde had betaald en/of dat de agrarische waarde zo ver beneden de economische waarde lag dat er sprake was van een aantasting van haar legitieme rechten.

Mr. W. S. Santema erfrecht advocaat nam het op voor de bedrijfsopvolger en toonde aan dat de overname van het bedrijf niet kon worden aangemerkt als een gift en dus niet leidde tot een aantasting van de legitieme.

Wanneer is een executeur klaar met het executeurschap?

Rechtbank Middelburg   Lees meer…

Wanneer is een executeur klaar met het executeurschap en wanneer wordt het tijd om het stokje over te dragen aan de erfgenamen?

Een aantal van de erfgenamen vond dat het zo langzamerhand wel lang genoeg geduurd was. Hun vader was al een paar jaar geleden overleden, maar de executeur bleek nog steeds niet bereid haar taak te beëindigen.
Ze vorderden bij de rechtbank dat de executeur haar werkzaamheden moest gaan beëindigen. Of was het allemaal niet zo eenvoudig? De erfgenamen waren het onderling niet met elkaar eens wat er nu eigenlijk moest gaan gebeuren en bovendien was het testament van de overledene nog helemaal niet ten uitvoer gelegd.

De rechtbank vond dat er onvoldoende redenen waren om de executeur, bijgestaan door mr. Wiebren Santema, haar beheer te laten beëindigen.

Vorige werkzaamheden:

Advocaat bij ARAG Rechtsbijstand ( Leusden, Amersfoort ) gespecialiseerd in erfrecht en algemeen verbintenissenrecht

Jurist bij ARAG Rechtsbijstand met specialisatie nalatenschap en algemeen verbintenissenrecht. Voorzitter vaksectie erfenis. Begeleider van pupillen op het gebied van erfrecht en algemeen verbintenissenrecht

Kandidaat-notaris bij notariskantoor Prummel in Emmeloord (Noordoostpolder) .
Erfrecht, familierecht en rechtspersonen.

Opleidingen

Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Utrecht
Beroepsopleiding NOVA
Academie voor de rechtspraktijk

Meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?

A Erfrecht Santema Advocatuur logo contact info@santema-advocatuur.nl

SANTEMA ADVOCATUUR
Gespecialiseerd in Erfrecht

Meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?
Neem gerust contact op.

Openingstijden kantoor:
maandag tot en met vrijdag
van 8.30 – 17.30 uur

Singel 43 8601
AH Sneek

Contact Santema Erfrecht Advocatuur
Telefoonnummer Erfrechttelefoon
e-Mail

Ne

Advocatenkantoor met erfrecht advocaat gespecialiseerd in vraagstukken over erfenissen / nalatenschap en bijzonder familierecht Nederland: Groningen, Haren, Friesland, Leeuwarden, Sneek, Dokkum, Drenthe, Assen, Emmen, Utrecht, Amersfoort, Hilversum, Naarden, Overijssel, Zwolle, Enschede, Flevoland, Lelystad, Almere, Gelderland, Arnhem, Nijmegen, Utrecht Noord-Holland, Haarlem, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Middelburg, Terneuzen, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Den Bosch, Eindhoven, Limburg, Maastricht.

Het werkterrein voor de erfrecht praktijk is voor heel Nederland en internationaal.