Veel gestelde erfenis vragen

Beste advocaat zoeken

Erfenis vragen

Mag ik zelf een advocaat kiezen?
Ja, iedereen mag zijn eigen advocaat kiezen. Vraag naar de specialisatie en ervaring. Een goede advocaat moet voldoende kennis en ervaring hebben om u goed bij te kunnen staan bij uw specifieke probleem.
Heeft u een advocaat gevonden, dan wilt u waarschijnlijk zo snel mogelijk aan de slag gaan met uw zaak. Maar voordat de advocaat kan beginnen is het belangrijk dat u eerst met hem een aantal dingen bespreekt.

Medisch dossier opvragen

Erfenis vragen

Dit is een in de praktijk veel voorkomende vraag. Als na het overlijden blijkt dat iemand een testament heeft gemaakt terwijl je sterke twijfels had of diegene wel in staat was om dat te doen, wordt vaak de behoefte gevoeld hier navraag over te doen.

Second opinion

Erfenis vragen

Twijfelt u aan de mening of het advies dat uw eigen advocaat voorstelt? Is er gebrek aan vertrouwen of een tegenvallend resultaat? Second opinion.

Fixed-fee / vast tarief

Erfenis vragen

Heeft u een vraag over een erfenis of bijzonder familierecht of is er een probleem en wilt u weten waar u aan toe bent? Santema advocatuur biedt de mogelijkheid voor een advies of een adviesgesprek op maat op basis van een vast tarief. Helder en Duidelijk!

Waar heb ik recht op als ik ben onterfd?

Erfenis vragen

Ieder kind heeft recht op een minimum bedrag als het gaat om de nalatenschap van diens ouders, de zogenaamde legitieme portie.

Een erfenis aanvaarden of verwerpen?

Als u op grond van de wet of door middel van een testament als erfgenaam bent aangewezen, is allereerst de vraag of u de erfenis wilt aanvaarden en zo ja, op welke wijze.

Is er een verjaringstermijn bij wilsonbekwaamheid?

Is er een verjaringstermijn voor het nietig verklaren van een testament bij wilsonbekwaamheid? Bij dit soort kwesties moet een goed onderscheid gemaakt worden tussen vernietigbare rechtshandelingen en nietige rechtshandelingen.

Wat is de taak van een executeur?

Kort samengevat is het de taak van de executeur om de boedel klaar te maken voor verdeling.

Agrarisch erfrecht

Met “agrarisch erfrecht” wordt gedoeld op een erfenis waarin sprake is van een agrarisch bedrijf dat binnen familieverband moet worden overgedragen of een bedrijf dat in voorgaande jaren al overgedragen is.
Lees meer op de website van www.agrarischerfrecht.nl

Erfenis vragen – veel gestelde vragen pagina

Erfenis vragen

Staat uw vraag over erfrecht of bijzonder familierecht er niet bij?
Of heeft u zelf een bijdrage?
Graag nodigen we u uit om contact met ons op te nemen!
Of kijk op de pagina van Veel gestelde erfenis vragen