Veel gestelde erfenis vragen

FIxed-fee / vast tarief

Heeft u een vraag over een erfenis of bijzonder familierecht of is er een probleem en wilt u weten waar u aan toe bent?
Erfrecht voor een vast tarief:

  • Een mondeling advies door middel van een adviesgesprek
  • Een schriftelijk uitgewerkt advies
  • Een combinatie van beide

Santema advocatuur biedt de mogelijkheid voor een advies of een adviesgesprek op maat op basis van een vast tarief.
Helder en Duidelijk!

Heeft u een erfrecht vraag of een probleem en wilt u weten waar u aan toe bent?
Santema advocatuur biedt de mogelijkheid voor een advies of een adviesgesprek op maat op basis van een vast tarief . Helder en Duidelijk!

Beste advocaat zoeken

Mag ik zelf een advocaat kiezen?
Ja, iedereen mag zijn eigen advocaat kiezen. Vraag naar de specialisatie en ervaring.

Beste erfrecht advocaat zoeken

Waar heb ik recht op als ik ben onterfd?

Ieder kind heeft recht op een minimum bedrag als het gaat om de nalatenschap van diens ouders, de zogenaamde legitieme portie.

Waar heb ik recht op als ik ben onterfd?
Legitieme portie

Een erfenis aanvaarden of verwerpen?

Als u op grond van de wet of door middel van een testament als erfgenaam bent aangewezen, is allereerst de vraag of u de erfenis wilt aanvaarden en zo ja, op welke wijze.

Als (eventuele) erfgenaam heeft u drie mogelijkheden.

Veel gestelde vragen erfrecht en bijzonder familierecht. Een erfenis aanvaarden of verwerpen? Testament en erfgenaam

VERJARINGSTERMIJN BIJ WILSONBEKWAAMHEID?

Is er een verjaringstermijn voor het nietig verklaren van een testament bij wilsonbekwaamheid? Bij dit soort kwesties moet een goed onderscheid gemaakt worden tussen vernietigbare rechtshandelingen en nietige rechtshandelingen.

Is er een verjaringstermijn voor het nietig verklaren van een testament bij wilsonbekwaamheid? Rechtshandelingen.

Wat is de taak van een executeur?

Kort samengevat is het de taak van de executeur om de boedel klaar te maken voor verdeling.

Executeur: Kort samengevat is het de taak van de executeur om de boedel klaar te maken voor verdeling.

Medisch dossier opvragen

Dit is een in de praktijk veel voorkomende vraag. Als na het overlijden blijkt dat iemand een testament heeft gemaakt terwijl je sterke twijfels had of diegene wel in staat was om dat te doen, wordt vaak de behoefte gevoeld hier navraag over te doen.

Medisch dossier opvragen na het overlijden.

Agrarisch erfrecht

Met “agrarisch erfrecht” wordt gedoeld op een erfenis waarin sprake is van een agrarisch bedrijf dat binnen familieverband moet worden overgedragen of een bedrijf dat in voorgaande jaren al overgedragen is.
Lees meer op de website van www.agrarischerfrecht.nl

Erfenis vragen:  Is er een verjaringstermijn voor het nietig verklaren van een testament bij wilsonbekwaamheid?

Second opinion

Twijfelt u aan de mening of het advies dat uw eigen advocaat voorstelt? Is er gebrek aan vertrouwen of een tegenvallend resultaat? Second opinion.

Second opinion aanvragen. Twijfelt u aan de mening of het advies dat uw eigen advocaat voorstelt? Is er gebrek aan vertrouwen of een tegenvallend resultaat?

faq

Staat uw vraag over erfrecht of bijzonder familierecht er niet bij?
Of heeft u zelf een bijdrage?
Graag nodigen we u uit om contact met ons op te nemen!
Of kijk op de pagina van Veel gestelde erfenis vragen

Second opinion aanvragen. Twijfelt u aan de mening of het advies dat uw eigen advocaat voorstelt? Is er gebrek aan vertrouwen of een tegenvallend resultaat? Erfenis