Negatieve nalatenschappen

Negatieve nalatenschappen

Meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?

Advocatuur voor bijzonder-familierecht en erfrecht

Contact Santema Erfrecht Advocatuur
Telefoonnummer Erfrechttelefoon
e-Mail

SANTEMA ADVOCATUUR
Erfrecht & Bijzonder Familierecht

Meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?
Neem gerust contact op.

Openingstijden kantoor:
maandag tot en met vrijdag
van 8.30 – 17.30 uur

Route plannen Singel 43 8601AH Sneek

Singel 43 8601
AH Sneek

Tel:  085 –  1305412
Mail:  info@santema-advocatuur.nl

FIxed-fee / vast tarief

Heeft u een vraag over een erfenis of bijzonder familierecht of is er een probleem en wilt u weten waar u aan toe bent?
Erfrecht voor een vast tarief:

 • Een mondeling advies door middel van een adviesgesprek
 • Een schriftelijk uitgewerkt advies
 • Een combinatie van beide

Santema advocatuur biedt de mogelijkheid voor een advies of een adviesgesprek op maat op basis van een vast tarief.
Helder en Duidelijk!

Negatieve nalatenschappen

Cursus: Negatieve Nalatenschappen 2014

De vereffening van negatieve nalatenschappen komt door de crisis steeds vaker voor.

Negatieve nalatenschappen cursus 2014

Voor vele notarissen en advocaten is dit een nieuw en complex werkterrein. De regeling in Boek 4 BW verwijst bijvoorbeeld vaak naar de Faillissementswet, maar heeft een eigen insteek. Deze Actualiteitencursus bevindt zich op het snijvlak van het faillissementsrecht en het erfrecht.

De laatste jaren worden steeds meer nalatenschappen vereffend.

Door de economische crisis en de huizencrisis blijken nalatenschappen insolvent en komt beneficiaire aanvaarding steeds vaker voor. De regeling in Boek 4 BW verwijst bijvoorbeeld vaak naar de Faillissementswet, maar heeft een eigen insteek. Deze cursus bevindt zich op het snijvlak van het faillissementsrecht en het erfrecht.

Onderwerpen:

 • Gronden voor formele vereffening
 • Oplossingen voor problemen die zich bij de opening van de vereffening voordoen
 • Het juiste moment voor een verklaring ex art 4:199 lid 2 BW
 • Taken, bevoegdheden en verplichtingen van de vereffenaar
 • Toezicht door de RC
 • Erfgenaam failliet of in surseance
 • Wilsonbekwamen
 • Uitwinning van pand- en hypotheekrecht
 • Rangorde van schuldeisers
 • Beneficiaire aanvaarding
 • Indiening van vorderingen, uitdelingslijst en uitkering
 • Loon van de vereffenaar
 • Verrekening
 • Aansprakelijkheid
 • In welke hoedanigheid betaalt de vereffenaar / erfgenaam de hypotheekrente
 • Verdelingsperikelen en terugvordering

Docent: Prof.mr. drs. J.W.A. (Jan) Biemans
Hoogleraar Burgerlijk recht

Prof.mr. drs. J.W.A. (Jan) Biemans is hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder Goederenrecht / Insolventierecht en Notarieel recht aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Hij is onder andere raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Amsterdam en vaste medewerker van het WPNR  (Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en registratie).

Boeken
J.W.A. Biemans, W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen (eds.), Uitleg van notariële akten (Serie Ars Notariatus, deel 160), Deventer: Wolters Kluwer 2015
J.W.A. Biemans, Consumentenkrediet (Mon. BW deel B67), Deventer: Kluwer 2013
J.W.A. Biemans, Rechtsgevolgen van stille cessie (diss. Nijmegen; Serie Onderneming en Recht, deel 65), Deventer: Kluwer 2011
S.C.J.J. Kortmann, D.J. Hayton, N.E.D. Faber, K.C.G. Reid & J.W.A. Biemans (eds.), Towards an EU Directive on Protected Funds (Law of Business and Finance, Volume 10), Deventer: Kluwer 2009