Negatieve nalatenschappen

Cursus: Negatieve Nalatenschappen 2014

De vereffening van negatieve nalatenschappen komt door de crisis steeds vaker voor.

Negatieve nalatenschappen cursus 2014

Voor vele notarissen en advocaten is dit een nieuw en complex werkterrein.
De regeling in Boek 4 BW verwijst bijvoorbeeld vaak naar de Faillissementswet, maar heeft een eigen insteek.
Deze Actualiteitencursus bevindt zich op het snijvlak van het faillissementsrecht en het erfrecht.

De laatste jaren worden steeds meer nalatenschappen vereffend.

Door de economische crisis en de huizencrisis blijken nalatenschappen insolvent en komt beneficiaire aanvaarding steeds vaker voor.
De regeling in Boek 4 BW verwijst bijvoorbeeld vaak naar de Faillissementswet, maar heeft een eigen insteek. Deze cursus bevindt zich op het snijvlak van het faillissementsrecht en het erfrecht.

Onderwerpen:

 • Gronden voor formele vereffening
 • Oplossingen voor problemen die zich bij de opening van de vereffening voordoen
 • Het juiste moment voor een verklaring ex art 4:199 lid 2 BW
 • Taken, bevoegdheden en verplichtingen van de vereffenaar
 • Toezicht door de RC
 • Erfgenaam failliet of in surseance
 • Wilsonbekwamen
 • Uitwinning van pand- en hypotheekrecht
 • Rangorde van schuldeisers
 • Beneficiaire aanvaarding
 • Indiening van vorderingen, uitdelingslijst en uitkering
 • Loon van de vereffenaar
 • Verrekening
 • Aansprakelijkheid
 • In welke hoedanigheid betaalt de vereffenaar / erfgenaam de hypotheekrente
 • Verdelingsperikelen en terugvordering

Docent: Prof.mr. drs. J.W.A. (Jan) Biemans
Hoogleraar Burgerlijk recht
Prof.mr. drs. J.W.A. (Jan) Biemans is hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder Goederenrecht / Insolventierecht en Notarieel recht aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Hij is onder andere raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Amsterdam en vaste medewerker van het WPNR  (Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en registratie).

Negatieve Nalatenschappen
Juridische Cursussen en Trainingen

Boeken
J.W.A. Biemans, W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen (eds.), Uitleg van notariële akten (Serie Ars Notariatus, deel 160), Deventer: Wolters Kluwer 2015
J.W.A. Biemans, Consumentenkrediet (Mon. BW deel B67), Deventer: Kluwer 2013
J.W.A. Biemans, Rechtsgevolgen van stille cessie (diss. Nijmegen; Serie Onderneming en Recht, deel 65), Deventer: Kluwer 2011
S.C.J.J. Kortmann, D.J. Hayton, N.E.D. Faber, K.C.G. Reid & J.W.A. Biemans (eds.), Towards an EU Directive on Protected Funds (Law of Business and Finance, Volume 10), Deventer: Kluwer 2009